Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej” - Norweski Mechanizm Finansowy -

Nawigacja

Norweski Mechanizm Finansowy

„Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”

Mariusz Dąbrowski
18.10.2016

„W dniach 10-14 października br. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.

Głównym celem kursu jest nabycie wiedzy oraz rozwój umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie społecznych kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań służbowych w stosunku do cudzoziemców pochodzących z Azji.  
Uczestnicy kursu zapoznali się z aktualną sytuacją polityczną, społeczną i gospodarczą w państwach regionu oraz kulturowymi uwarunkowaniami praw człowieka w tej części świata. Treści programowe obejmowały także mapę religijną, kwestie związane z komunikacją niewerbalną, migracje międzynarodowe z omawianego regionu oraz społeczno-demograficzną charakterystykę azjatyckich społeczności w Polsce.  
Doskonałym uzupełnieniem przekazywanych treści okazał się wykład p. Włodzimierza Olesika oraz plut. SG Bartosza Olesika z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w zajmujący  sposób podzielili się ze słuchaczami doświadczeniami związanymi z kilkuletnimi pobytami w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Eksperci zwrócili między innymi uwagę na możliwe nieporozumienia występujące podczas kontaktów z cudzoziemcami z Azji oraz podłoże i charakter różnic, stanowiących przyczynę wzajemnego niezrozumienia. Wystąpienie ekspertów spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony słuchaczy, czego świadectwem była ożywiona dyskusja i liczne pytania. 
Kurs był współfinansowany z ze środków pochodzących z Funduszy Norweskich, w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.   
do góry