Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Korpus służby cywilnej - Nabór na stanowiska w korpusie służby cywilnej -

Nawigacja

Nabór na stanowiska w korpusie służby cywilnej

Korpus służby cywilnej

Andrzej Kucharski
15.04.2008

 

 

PORADNIK KANDYDATA DO PRACY

 

Wskazówki dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowisko w Korpusie Służby Cywilnej

 

Ogłoszenie o naborze zawiera wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe, które związane są ze stanowiskiem pracy.
 

Ogłoszenie wskazuje także m.in.:

 • zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • wymagane dokumenty,
 • termin i miejsce składania dokumentów.

Warto pamiętać, że:

 • warunkiem koniecznym do przejścia do kolejnego etapu jest spełnienie wszystkich wymagań niezbędnych,
 • spełnienie wymagań dodatkowych zwiększa szansę na powodzenie rekrutacji.

 

Kandydacie,

jeżeli jesteś zainteresowany ofertą pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

 • przeczytaj uważnie ogłoszenie,
 • starannie przygotuj swoją ofertę,
 • złóż ją w wymaganym terminie.

Nie podlegają rozpatrzeniu oferty, które:

 1. nie spełniają wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
 2. nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów,
 3. wymagane dokumenty oraz oświadczenia nie zostały własnoręcznie podpisane i opatrzone datą,
 4. złożone zostały po terminie.

Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:

 • świadectwa pracy/służby,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
 • zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
 • referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
 • zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
   

Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

 

Poniżej znajduje się przykładowy komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 

 

 

do góry