Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Streszczenie noty dot. kart migracyjnych na granicy z Federacją Rosyjską - Karta migracyjna na granicy z Federacją Rosyjską -

Nawigacja

Karta migracyjna na granicy z Federacją Rosyjską

Streszczenie noty dot. kart migracyjnych na granicy z Federacją Rosyjską

Krzysztof Waściński
15.11.2017

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 listopada 2017 roku z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wpłynęła informacja dotycząca druku karty migracyjnej, która jest wypełniana przez wszystkich obywateli państw obcych przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej.

Z powyższego obowiązku zwolnione są jedynie poniższe kategorie obywateli:

  • głowy państw obcych, szefowie rządów państw obcych, członkowie delegacji parlamentarnych i rządowych, przewodniczący organizacji międzynarodowych przybywający na zaproszenie organów władzy państwowej, a także członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące;
  • szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Federacji Rosyjskiej, a także zamieszkujący z nimi członkowie ich rodzin;
  • pracownicy organizacji międzynarodowych, przedstawicielstw tych organizacji w Federacji Rosyjskiej, pracownicy organizacji międzynarodowych mających główną siedzibę w Federacji Rosyjskiej przybyli z wizytą roboczą i korzystający z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, a także zamieszkujący z nimi członkowie ich rodzin;
  • członkowie załóg wojskowych obiektów latających, statków powietrznych lotnictwa cywilnego podczas pobytu na lotniskach, członkowie obsługi pociągów relacji międzynarodowych podczas postoju na stacjach oraz członkowie załóg pojazdów samochodowych realizujących przewozy po ustalonych marszrutach.

 

do góry