Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Remont nawierzchni bitumicznej przed wagą - dpg Dorohusk – Jagodzin granica z Ukrainą - Utrudnienia w ruchu -

Nawigacja

Utrudnienia w ruchu

Remont nawierzchni bitumicznej przed wagą - dpg Dorohusk – Jagodzin granica z Ukrainą

Krzysztof Waściński
25.04.2018

Od 23.04.2018 r. przez 20 dni roboczych utrudnienia w drogowym pg Dorohusk – Jagodzin z Ukrainą - remont nawierzchni bitumicznej przed wagą dynamiczną wewnętrzną.

Informujemy, że w dniu 23.04.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. rozpoczęło remont nawierzchni bitumicznej przed wagą dynamiczną wewnętrzną na kierunku wyjazdowym z RP w drogowym przejściu granicznym Dorohusk – Jagodzin z Ukrainą, będącej w użytkowaniu służby celnej, co spowoduje wyłączenie jej z eksploatacji.

Powyższy remont jest przewidywany na okres 20 dni roboczych. Prowadzenie ww. prac może spowodować okresowe utrudnienia w ruchu tej kategorii pojazdów.

do góry