Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obostrzenia w poruszaniu się po strefie przygranicznej Obwodu Pskowskiego (Federacja Rosyjska) - Utrudnienia w ruchu -

Nawigacja

Utrudnienia w ruchu

Obostrzenia w poruszaniu się po strefie przygranicznej Obwodu Pskowskiego (Federacja Rosyjska)

Krzysztof Waściński
29.03.2017

Obostrzenia w poruszaniu się po strefie przygranicznej Obwodu Pskowskiego (Federacja Rosyjska). Osoby podróżujące z Polski do Rosji drogą lądową przez przejścia graniczne znajdujące się na granicy rosyjsko-łotewskiej lub rosyjsko-estońskiej informuje się o wprowadzonych przez władze Rosji dodatkowych warunkach przebywania na terytorium strefy przygranicznej ustanowionej w obrębie Obwodu Pskowskiego.

Wprowadzone przez Stronę Rosyjską przepisy zabraniają podróżnym:

  • zatrzymywania się (postoju) w strefie przygranicznej poza przypadkami niezbędnymi;
  • wysiadania z pojazdu jego pasażerom, przewożonym zwierzętom jak i rozładowywania przewożonych towarów;
  • zabierania do samochodu osób trzecich, zwierząt jak i doładowywania towarami.

 

Naruszenie powyższych zasad pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną.

 

Jednocześnie Strona Rosyjska określiła, że na wjazd, wyjazd oraz przejazd przez strefę przygraniczną nie są wymagane dodatkowe dokumenty poza dokumentami uprawniającymi do wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium FR.

 

do góry