Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Utrudnienia w drogowym przejściu granicznym Kukuryki - Kozłowicze - Utrudnienia w ruchu -

Nawigacja

Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w drogowym przejściu granicznym Kukuryki - Kozłowicze

Redaktor
28.04.2015

Od dnia 18.05.2015 r.w związku z przebudową drogi celnej na odcinku: Terminal Samochodowy w Koroszczynie - drogowe przejście graniczne w Kukurykach z Republiką Białorusi (od wjazdu nadrogę celną do wiaduktu drogowego oraz od mostu na rzece Czapelce do przejścia granicznego w Kukurykach), należy spodziewać się utrudnień w ruchu pojazdów. Szerokość pasa ruchu, na którym możliwybędzie ruch pojazdów, zostanie ograniczona do 2,75 m.

W związku z powyższym na Terminal Samochodowy w Koroszczynie wjechać będą mogły wyłącznie pojazdy o szerokości do 2,60 m.

Utrudnienia w ruchu pojazdów na ww. odcinku mogą potrwać do końca listopada 2015 roku.

do góry