Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Епідемія коронавіруса - правила в'їзду та перебування на території Республіки Польща та спеціальні правові рішення для іноземців - COVID Epidemia koronawirusa – szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP -

Nawigacja

COVID Epidemia koronawirusa – szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP

Епідемія коронавіруса - правила в'їзду та перебування на території Республіки Польща та спеціальні правові рішення для іноземців

13.10.2022

Від 13 червня 2020 р. припинено проведення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Республіки Польща. Кордони можна перетинати у довільному місці, як на в’їзді, так і на виїзді з Польщі. Вимоги щодо карантинних обмежень під час перетину зовнішнього кордону ЄС на в’їзд до Польщі залишаються чинними.

 

Епідемія коронавіруса - правила в'їзду та перебування на території Республіки Польща та спеціальні правові рішення для іноземців

Ця інформація не є джерелом права. Автори доклали належну обачність, щоб вона відповідала чинним правовим нормам. У разі виникнення будь-яких сумнівів, можна сконтактуватися за посередництвом спеціальної інфолінії + 48 22 500 40 00 (з понеділка по п'ятницю з 8:15 до 16:15) чи надіслати своє запитання в електронному вигляді на адресу: zdsc2.kg@strazgraniczna.pl, або
ж ознайомитися з законодавчими положеннями самостійно. 

Від 13 червня 2020 р. припинено проведення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Республіки Польща. Кордони можна перетинати у довільному місці, як на в’їзді, так і на виїзді з Польщі. Вимоги щодо карантинних обмежень під час перетину зовнішнього кордону ЄС на в’їзд до Польщі залишаються чинними.

 

Правила в’їзду на територію Польщі

Наразі зовнішній кордон ЄС на в'їзд до Польщі можуть перетинати лише особи певних категорій мандрівників, зазначених у п.2 §3 Постанови Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації від 13 березня 2020 р. «Про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на окремих прикордонних пунктах пропуску», а саме:

1.громадяни РП;

2.іноземці, які є подружжям /дітьми громадян Республіки Польща або залишаються під їхньою постійною опікою;

3.іноземці, які є власниками Карти Поляка;

4.члени дипломатичних представництв, консульських установ та представники міжнародних організацій та члени їх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон Республіки Польща на підставі дипломатичного паспорта;

5.іноземці з правом постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща, тобто:

 • особи, які мають посвідку на проживання (карту побиту), видану
  у зв’язку з наданням:
  1. дозволу на тимчасове перебування,
  2. дозволу на постійне проживання,
  3. дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС,
  4. згоди на проживання з гуманітарних причин,
  5. статусу біженця,
  6. додаткового захисту,
 • особи, які мають:
  1. згоду на перебування члена сім’ї громадянина ЄС,
  2. згоду на постійне проживання члена сім’ї громадянина ЄС;

6.іноземці, які мають право працювати на території Республіки Польща та реалізують це право/працюють на території Республіки Польща або такі, що під час прикордонного контролю пред'являють документи, які свідчать про те, що без зволікання розпочнуть працю після перетину кордону.

Іноземці, які належать до цієї категорії осіб, під час прикордонного контролю повинні пред'явити документи, що підтверджують актуальний доступ до внутрішнього ринку праці та вказують на те, що іноземець дійсно користується цим правом, тобто, працює в Польщі або займається господарською діяльністю в нашій країні. В залежності від категорії, до якої належить іноземець, відповідними будуть вважатися наступні документи:

 • для громадян третіх країн, яких стосується обов’язок посідання дозволу на роботу -  дозвіл на роботу, дозвіл на виконання сезонних робіт, довідка про внесення відомостей до Реєтру даних у справах ведення сезонних робіт, декларація про доручення іноземцеві роботи на території Республіки Польща або дозвіл, що належить до категорії однолитих дозволів, таких як, наприклад,  дозвіл на тимчасове перебування та працю;
 • у випадку іноземців, які мають право працювати на тих же умовах, що й польські громадяни - до них належать іноземці, окреслені в ст. 87 ч. 1 п. 1-11 Закону від 20 квітня 2004 року «Про промоцію працевлаштування та установи ринку праці» (наприклад, громадянам Європейського Союзу) – прикладово: трудові договори, цивільно-правові договори, що підтверджують актуальність трудових відносин
  з суб'єктом господарювання;
 • у випдку виконання роботи іноземцями на території РП на засадах відделегування – документи, що підтверджують факт відделегування працівника на територію Польщі із зазначенням конкретного суб’єкта, до якого вони були скеровані;
 • у випдку іноземців, які звільнені від обов'язку посідання дозволу на роботу - документи, на яких ґрунтується це звільнення, включаючи договори, що підтверджують виконання роботи;
 • у випадку іноземців, які ведуть підприємницьку діяльність на території Польщі або виконують функції керівника у юридичної особи - прикладово: виписка
  з Державного Судового Реєстра (KRS) або корпоративний договір.

Що стосується форми довідки про внесення заяви до Реєстру заяв у справі виконання сезонних робіт або декларацій про доручення виконання роботи іноземцю, Прикордонна cлужба визнає такий документ в електронному вігляді, його роздрук або скан з оригіналу документа, виданого в паперовій формі.

Можливість в'їзду іноземців з правом працевлаштування на території РП поширюється також на осіб, які перетинають державний кордон завчасно – до моменту початку роботи, зазначеного в документі - з огляду на проходження обов'язкового карантину. 

7.водії, які керують транспортним засобом в цілях перевезення пасажирів
або вантажів, а їх подорож відбувається в рамках їх професійної діяльності
і полягає на транспортуванні вантажів або перевезенні пасажирів;
 

8.водії, що здійснюють перевезення автомобільним транспортом в рамках міжнародного автомобільного транспорту або міжнародного комбінованого транспорту у значенні, наведеному у ст. 4 п. 2 та п.14 Закону від 6 вересня 2001 року «Про автомобільний транспорт» (Законодавчий Вісник: від 2019 р. абз. 2140 та від 2020 р. абз. 875), проїжджають територією РП транзитом, використовуючи транспортний засіб інший, ніж той, яким здійснюється перевезення:

 • з метою відпочинку, про який йдеться у Постанові (ЕС) № 561/2006 Європарламенту та Європейської Ради від 15.03.06 р. щодо гармонізації певного соціального законодавства, що стосується автомобільного транспорту та внесення змін до Постанови Ради (ЕЕС) № 3821/85 та (ЕС) № 2135/98 та ухиленням Постанови Ради (ЕЕС) №3820/85 (Урядовий Вісник ЄС L 102 від 11.04.2006 р., стор. 1, із змін.2)),
  на території країни перебування;
 • по закінченню періода відпочинку за кордоном, про який йдеться
  у Постанові, згаданій у пункті а., також після перерви у керуванні транспортом,
  у випадках, зазначених  у ст. 31 ч.1 Закону від 16 квітня 2004 р. «Про робочий час водіїв» (Законодавчий Вісник: від 2019 r. абз. 1412);
   

9.учні, які навчаються у Польщі, за умови пред’явлення співробітнику Прикордонної служби документів, що підтверджують цей факт, а також супроводжуючі їх особи, що перетинають кордон разом з учнями з метою уможливлення їм навчання.

Відповідно до положень Закону від 14 грудня 2016 року «Про освіту», статус «учень» (згідно п. 20 ст. 4 вище згаданого Закону поняття «учень» слід також розуміти як «студент» та «вихованець») мають особи, які навчаються на території Республіки Польща у навчальних закладах, незалежно від форми господарювання (державних чи приватних):

- початкових і середніх школах для дітей та молоді (тобто, в восьмирічній початковій школі, середніх школах - 4-річному загальноосвітньому ліцею, 5-річному технікумі, 3-річній галузевій школі І ступеня, 3-річній школі з підготовки до праці);

- галузевих школах II ступня та післяліцейних школах (тобто, в 2-річній галузевій школі II ступня та післяліцейній школі - школа для осіб з закінченою повною середньою або середньо-спеціальною освітою з тривалістю навчання не довшим, ніж 2,5 роки);

- школах для дорослих (базовій школі i загальноосвітньому ліцею - застосовується інша організація процесу навчання та до такого типу шкіл приймаються тільки повнолітні особи).


До того ж, статус «учень» охоплює також студентів професійно-кваліфікаційних курсів - це форма позашкільної освіти для дорослих, яка передбачає навчання осіб віком від 18 років, які закінчили середню школу або 8-річну початкову школу. Навчання на професійно-кваліфікаційних курсах базується на навчальній програмі певної професії та підготовлює до складання іспиту з вибраного напрямку спеціалізації відповідно.

10.громадяни держав-членів Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) - сторін угоди Про Європейський Економічний Простір або Швейцарської Конфедерації, також їх подружжя та діти;
 

11.іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союза на території іншої держави-члена Європейського Союза, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) - сторін угоди Про Європейський Економічний Простір або Швейцарської Конфедерації, їх подружжя та діти, якщо метою проїзду територією Республіки Польщає єтранзит до місця перебування або проживання;

12.студенти, набувачі післядипломної освіти, курсів профільної підготовки або інших форм навчання, також аспіранти, котрі навчаються в Республіці Польща, після того, як документально підтвердять офіцерові Прикордонної служби факт навчання на території Республіці Польща;

Студентами курсів профільної підготовки вважаються слухачі курсів певних напрямів спеціалізації профільного навчання тривалістю не менш, ніж 3 семестри, після закінчення якого надається 5-ий повний кваліфікаційний рівень згідно з Польською Шкалою Кваліфікацій (тобто, видається диплом, що свідчить про закінчення, наприклад, коледжу для вчителів, профільного коледжу для вчителів іноземних мов, коледжу для працівників соціальної сфери);

Слухачами інших форм навчання, які окреслені в Законі від 20 липня 2018 р. «Про вищу освіту та науку», вважаються виключно студенти ВУЗів. Таке поняття поширюється тільки на студентів системи вищої освіти, у тому числі, ВУЗів з нестаціонарною формою навчання або таких, що реалізують навчальну програму методом он-лайн. До ціє категорії належать також слухачі передвступного підготовчого курса, які планують здобувати освіту польською мовою або слухачі мовних кусів, що проводяться навчальними закладами

13.науковці, які проводять науково-дослідницькі роботи або займаються науковими розробками в РП, за умови пред’явлення офіцерові Прикордонної служби документального підтвердження ведення вищезгаданої діяльності на території РП. Це  фахівці певної галузі науки, які обіймають посаду науковця у вищому навчальному закладі (університеті чи науково-дослідному інституті) та проводять науково-дослідницькі роботи, які полягають на дослідженні певних проблем;
 

14.анульовано

15.особи, що перетинають кордон Польщі на підставі національної візи, виданої
з метою репатріації або з метою прибуття в Польщу як член найближчої родини репатріанта;
 

16.іноземці, що прибувають з метою участі в якості спортсмена, члена тренувального штаба, лікаря, фізіотерапевта чи судді у міжнародних спортивних змаганнях, організованих на території РП міжнародною спортивною федерацією, що діє
в олімпійських або паралімпійських видах спорту, або іншою визнаною Міжнародним Олімпійським Комітетом або організованою міжнародною континентальною спортивною організацією, що належить до такої федерації чи польської спортивної федерації, а також акредитовані журналісти після пред’явлення офіцерові Прикордонної служби відповідного листа, виданого організатором спортивних змагань або засвідченого польською спортивною федерацією, компетентною у даному виді спорту, у якому крім підтвердження факту організації проведення спортивних заходів, містимуться відомості такі, як термін проведення змагань та характер участі у даному заході кожного з учасників;

17.(від 26 серпня 2020 р.) iноземці, які перетинають кордон Республіки Польща на основі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, з oгляду нa інтерес держави або міжнароднi зобов’язання;

18.(від 22 вересня 2020 p.) громадяни Республіки Білорусь;

18а. громадяни України

19.рибалки, у розумінні ст. 2 п. 9 Закону від  11 вересня 2019 р. Про працю на риболовних суднах (Законодавчий вісник РП, поз. 2197) або моряки,
у розумінні ст. 2 п. 3 Закону від 5 серпня 2015 р. Про працю на морі (Законодавчий вісник РП від 2020 р., поз. 1353), далі «Закон про працю на морі», в тому числі моряки, які працюють відповідно до положень ст. 46 або ст. 108 Закону «Про працю на морі», а також:                       

 1. моряки або рибалки, що прямують до порту (у т.ч. транспортним засобом, іншим, ніж судно) з метою працевлаштування на судні або під час повернення до місця свого проживання (у т.ч. транспортним засобом, іншим, ніж судно), після припинення трудових відносин на судні - також транзитом через територію РП;
   
 2. особи, які виконують роботу або надають послуги на суднах або морських видобувних чи бурових платформах на засадах трудових відносин, відмінних від трудового договору моряка; 

20.іноземці, яким було видано візу з метою участі у програмі „Poland. Business Harbour”;
 

21.іноземці, котрі в'їжджають до Республіки Польща в рамках підприємницької діяльності на письмове запрошення із зазначенням економічної мети, видане суб’єктом господарської діяльності, внесеним до Державного Судового Реєстра або до Центрального обліку та інформації про господарську діяльність, після того, як представлять офіцеру Прикордонної служби документи, що підтверджують ці обставини ;

22.громадяни Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, також
їх подружжя та діти;

23.особи, приїзд яких пов’язаний з участю в міжнародному музичному конкурсі
або фестивалі, організованому на території РП закладом культури державного
або місцевого рівня, в якості учасника, артиста-виконавця, члена жюрі, акредитованого журналіста чи опікуна учасника або артиста-виконавця,
після того, як представлять співробітнику Прикордонної служби відповідний лист від організатора заходу, як документальне підтвердження факту організації та проведення конкурсу або фестиваля, де також містимуться відомості такі, як
термін проведення змагань та характер участі у даному заході кожного з учасників;
 

24.учасники проектів програми Erasmus+ та Європейського Корпусу Солідарності після представлення співробітнику Прикордонної служби документів,
що підтверджують їх участь у даному проекті;
 

25.учасники проектів:

а)  в рамках здійснення Договору про Українсько-Польську Раду обміну молоддю;
     разом з їх опікунами,

б) в рамках міжнародного співробітництва дітей та молоді, що здійснюється та фінансується на підставі ст. 167 Закону від 14 грудня 2016 р. «Про освіту» (Урядовий Вісник 2021 р., абз.1082), разом з їх опікунами,

 c) в рамках співробітництва між школами, що діють у системах освіти інших країн, або громадськими організаціями, зареєстрованими за кордоном, зі школами в РП відповідно до ст. 47, абз. 3, п. 2, літ.e)  Закону від 14 грудня 2016 р. «Про освіту», після попереднього подання Міністерством освіти і науки до Прикордонної служби інформації стосовно запланованого в’їзду, включно з відомостями про учасників, а у разі проектів, про які йдеться в п. а) та б), також їх опікунів.

26.Неповнолітні особи-іноземці, котрі є дітьми або знаходяться під постійною опікою іноземців, про яких йдеться в п. 3, 5 або 6

27.Особи, приїзд яких пов’язаний з участю в міжнародній конференції, організованій на території РП установою державного або місцевого рівня, до завдань якої входить виконання зобов'язань за міжнародною угодою, стороною якої виступає Республіка Польща,  після того, як представлять співробітнику Прикордонної служби відповідний лист від організатора заходу як документальне підтвердження факту та дати проведення міжнародної конференції, а також характеру участі даної особи в запланованому заході.

Особи, які не підпадають хоча б до одній з вище зазначених категорій, наразі не мають права в'їзду на територію Республіки Польща.

В особливо обґрунтованих випадках (переважно з гуманітарних міркувань) Kомендант підрозділу Прикордонної служби за згодою Головного Коменданта Прикордонної служби може дозволити іноземцям, котрі не відповдають вимогам в’їзду, окресленим в Розпорядженні Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації від
13 березня 2020 року «Про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху в окремих прикордонних пунктах пропуску» в’їзд на територію РП;

Таке рішення каждоразово приймається Kомендантом підрозділу Прикордонної служби під час здійснення прикордонного контролю після проведення необхідних контрольно-верифікаційних дій, під час яких особлива увага приділяється перевірці представлених іноземцем документів.

Це означає, що заява про надання такого дозволу не може бути подана іноземецем передвчасно.

 

З 19 вересня 2022 року набула чинності новелізація постанови «про в’їзд», згідно з якою громадянам Російської Федерації було обмежено в’їзд до Польщі через сухопутний, річковий та залізничний кордон.

Тепер тільки громадяни Росії, які належать до наступних категорій осіб, можуть перетинати державний кордон у напрямку на в’їзд до Польщі через автомобільні, залізничні, річкові, авіаційні та морські прикордонні пункти пропуску (незалежно від того, з якої держави в’їжджають до Польщі):

 1. іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або залишаються під постійною опікою громадян Республіки Польща;
 2. іноземці, які є власниками Карти поляка;
 3. члени дипломатичних місій, консульських установ та представники міжнародних організацій та члени їх родини, а також інші особи, які перетинають кордон Республіки Польща на підставі дипломатичних паспортів;
 4. іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща;
 5. іноземці, які мають право працювати на території Республіки Польща тобто іноземці, які можуть виконувати працю на таких самих умовах, що польські громадяни, та мають дозвіл на роботу, посвідчення про внесення запису до реєстру даних у справах ведення сезонних робіт, декларацію про доручення іноземцеві роботи на території Республіки Польща, які:
 • виконують роботу на території Республіки Польща або
 • пред’являють документи, які свідчать про те, що після перетину кордону без зволікання розпочнуть працю;
 1. іноземці, які є водіями транспортних засобів, якими можна перевозити пасажирів або вантажі, а їх подорож відбувається в рамках професійної діяльності, яка полягає в транспортуванні вантажів або перевезенні пасажирів;
 2. водії, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом в рамках міжнародного автомобільного транспорту або міжнародного комбінованого транспорту згіно з ст. 4 п. 2 та 14 Закону від 6 вересня 2001 року «Про автомобільний транспорт» (Законодавчий Вісник від 2019 року позиція 2140 та від 2020 року позиція 875) та проїжджають територією Республіки Польща транзитом, використовуючи інші транспортні засоби, ніж той, яким здійснюється автомобільний транспорт:
 • з метою відпочинку, про який ідеться в Постанові (ЄС) № 561/2006 Європарламенту та Європейської Ради від 15 березня 2006 року щодо гармонізації деяких соціяльних правил, що стосуються автомобільного транспорту, та якя змінює Постанову Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄС) 2135/98,
  а також ухилює Постанову Ради (ЄЕС) № 3820/85 (Урядовий Вісник ЄС Л  102 від 11.04.2006 року, стор. 1, із змінами), на території держави перебування,
 • після закінчення відпочинку за кордоном, про який ідеться в Постанові, яку було згадано в пункті а), та після перерви під час праці у випадках вказаних
  в ст. 31 абзац 1 Закону від 16 квітня 2004 року «Про робочий час водіїв» (Законодавчий Вісник від 2019 року позиція 1412);
 1. учні, які навчаються в Республіці Польща, після пред’явлення військовослужбовцям Прикордонної варти документів, що підтверджують навчання в Республіці Польща, а також супроводжуючі їх особи, які перетинають кордон разом з учнями з метою уможливлення їм навчання;
 2. іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, на території інших держав-членів Європейського Союзу, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – сторони угоди про Європейську економічну зону, Швейцарської конфедерації або Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, також їх подружжя та діти, з метою подорожі транзитом територією Республіки Польща до місця проживання або перебування;
 3. студенти, учасники післядипломних курсів, курсів профільної підготовки та інших форм навчання, а також аспіранти, які навчаються в Республіці Польща, після пред’явлення військовослужбовцям Прикордонної варти документів, що підтверджують навчання в Республіці Польща;
 4. науковці, які проводять наукові дослідження або займаються науковими розробками в Республіці Польща, після пред’явлення військовослужбовцям Прикордонної варти документів, що підтверджують ведення вищезгаданої діяльності на території Республіки Польща;
 5. особи, які перетинають кордон Республіки Польща на підставі національної візи
  з метою репатріації або візи з метою прибуття на територію Республіки Польща як члени найближчої родини репатріанта;
 6. іноземці, які перетинають кордон Республіки Польща на підставі візи виданої
  з метою прибуття з гуманітарних причин, з огляду на інтерес держави або міжнародні зобов’язання;
 7. рибалки згідно з ст. 2 п. 9 Закону від 11 вересня 2019 року «Про працю на риболовних суднах» (Законодавчий Вісник позиція 2197) або моряки згідно з ст. 2 п. 3 Закону від5 серпня 2015 року «Про працю на морі» (Законодавчий Вісник від 2020 року позиція 1353), далі «закон про працю на морі», в тому числі моряки, які працюють відповідно до положень ст. 46 або ст. 108 закону про працю на морі,
  а також:
 • моряки або рибалки, що прямують до порту, також транспортним засобом іншим ніж судно, з метою праці на судні, або під час повернення до місця проживання, також транспортним засобом іншим ніж судно, після припинення трудових відносин на судні – також транзитом через територію Республіки Польща,
 • особи, які виконують роботу або надають послуги на суднах або морських видобувних та бурових платформах на засадах трудових відносин відмінних від трудового договору моряка;
 1. іноземці, які отримали візу з метою участі в програмі Poland. Buisness Harbour;
 2. неповнолітні іноземці, які є дітьми або знаходяться під постійною опікою іноземців, про яких ідеться в п. 2, 4 або 5;

Спеціальні правові рішення для іноземців

- Подовження терміну перебування в рамках безвізового руху, на підставі візи, також дозволів на проживання, виданих іншими державами-членами Шенгенської угоди

Положення Закону від 2 березня 2020р. «Про спеціальні правові рішення, пов’язані
з запобіганням,  протидією  та  боротьбою  з  COVID-19,  інших  інфекційних  захворювань і спричинених ними надзвичайних ситуацій
» запровадили низку конкретних правових рішень, спрямованих, зокрема, на впорядкування проблем, пов'язаних, наприклад, з легальністю перебування іноземців на території Республіки Польща після оголошення стану епідемічної загрози, а саме:

 • продовжуються - відповідно до законодавства - дозволи на тимчасове проживання, строк дії яких закінчився в період тривання стану епідемічної загрози або стану епідемії - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15zd п.3 Спецзакону);
 • продовжується - відповідно до законодавства - термін перебування та строк дії національних віз у випадку, якщо останній день легального перебування на підставі таких віз припадає на період дії стану епідемічної загрози або стану епідемії - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15zd п.1 Спецзакону); за посідачами національних віз зберігається право перетину державного кордону та перебування на території РП в період тривання епідемічної загрози чи стану епідемії та протягом наступних 30 днів після скасування того зі станів, який діятиме останнім;
 • визнається легальним - відповідно до законодавства - перебування іноземців на території Республіки Польща у випадках, якщо на день, коли вперше було оголошено про стан епідемічної загрози у зв’язку із зараженням вірусом SARS-CoV-2, вони перебували на цій території на підставі короткострокових дозволів, тобто:
 1. в рамках безвізового руху,
 2. на підставі Шенген-віз, виданих польськими органами,
 3. Шенген-віз або довгострокових віз, виданих іншими державами-членами Шенгенської угоди,
 4. посвідок на проживання, виданих іншими країнами Шенгенської зони,
 5. довгострокових віз або посвідок на проживання, виданих державами-членами Європейського Союзу, але такими, що не входять до складу країн Шенгенської угоди (за умови, якщо такі візи або документи уповажнюють до перебування на території Республіки Польща та відповідають вимогам чинного законодавства Європейського Союзу),

- від дня, наступного після остатнього дня легального перебування, що виникає
з вище зазначених підстав - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15 z1 п.1 Спецзакону).

Вище згадане правове положення (ст. 15 z1) діє виключно у випадку, якщо в день, коли перший раз було оголошено стан епідемічної загрози у зв’язку з вірусною інфекцією SARS-CiV-2, посідачі окреслених вище документів перебували на території Республіки Польща; не є то поняттям тотожним з таким, як продовження дії будь-якої з вище зазначених віз чи іншого дозвільного документа, а ні з поняттям продовження дозволеного строку перебування  в рамках безвізового руху.

Така правова підстава для легального перебування іноземців на території РП жодним чином не залежить від подання будь-яких заяв, видачі дозволів чи будь-яких інших документів,
а скористання з такого способу врегулювання питання з легалізації не вимагає винесення жодних адміністративних рішень. Не є необхідним також дотримання вимог, передбачених Законом «Про іноземних громадян» щодо продовження строку дії візи.

- Продовження терміну перебування на підставі декларації про доручення виконання роботи, дозволу на роботу, карт побиту та інших документів

 • продовжується - відповідно до законодавства - строк дії дозволів на працю та дозволів на сезонні роботи, а також допустимі терміни роботи на підставі декларацій про доручення виконання роботи іноземцеві, внесених до реєстру таких декларацій – до 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15zzq спецзакону);
 • стає можливим внесення змін до умов виконання робіт іноземцями, окреслених в дозволах на працю, дозволах на сезонні роботи, деклараціях про доручення виконання роботи іноземцеві, внесених до реєстру; також дозволах на тимчасове проживанням і працю, дозволах на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, яка вимагає високої кваліфікації, дозволах на тимчасове проживання з метою виконання роботи в рамках перенесення підприємства або дозволах на тимчасове проживання в рамках довгострокової мобільності працівника керівного складу, спеціаліста або працівника, що проходить стажування в рамках внутрішньокорпоративного переведення, так само в документах, що додаються до повідомлення про намір використання короткострокової мобільності працівника керівного складу, спеціаліста або працівника, що проходить стажування в рамках внутрішньокорпоративного переведення – якщо такі зміни будуть мати вплив на скористання суб’єктом господарювання (стосується підприємств з юридичною адресою на території Республіки Польща) з його окремих повноважень, спрямованих на захист робочих місць у кризових випадках та які сприятимуть протидії поширенню вірусної інфекції SARS-CoV-2, відповідно до ст. 3, ст. 15g п. 8, ст. 15x п.1 та ст.15zf п.1 Спецзакону (ст.15z5 Спецзакону)
 • стає можливим доступ до сезонної праці, у розумінні  ст. 88 п. 2  Закону від 20 квітня 2004 р. «Про сприяння зайнятості та інституціях ринку праці» (Законодавчий Вісник від 2019 р., абз. 1482 із змінами) для іноземців, котрі у період, починаючи з дня наступного після 13 березня 2020 р., мали доступ до польського ринку праці на підставі дозволу на роботу, дозволу на виконання сезонних робіт, продовженого дозволу на роботу, продовженого дозволу на виконання сезонних робіт або декларації про доручення виконання роботи іноземцеві, вписаного до реєстру таких декларацій – на час тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії та протягом наступних 30 днів після скасування того зі станів, який діяв останній;
 • вважаються чинними - відповідно  до законодавства - посвідки на проживання (карти побиту), строк дії яких закінчується в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15z2 п. 1 Спецзакону);  Іноземець має право використовувати такий документ як дйсний, попри спливу окресленого в документі строку дії. Це означає, що за посідачами таких документів зберігається право до перетину державного кордону.
 • продовжується - відповідно  до  законодавства - строк дії документів, що посвідчують особу-іноземця, документів з назвою «згода на толерантне перебування», що підтверджують надання такої згоди, виданих польскими органами, якщо їх строк дії спливає в період стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (стаття 15z6 пп.3,5 Спецзакону);
 • продовжується - відповідно до законодавства - термін дії документів, що видаються на визначений строк громадянам держав-членів Європейського Союзу, країн Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA) - сторін угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації та членам їх сімей, котрі перебувають з ними або до них долучаються, тобто, документів, що підтверджують їх право на постійне проживання; карт перебування члена сім’ї громадянина ЄС,
  а також карт постійного проживання члена сім’ї громадянина ЄС, якщо такий термін припадає на час тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (ст. 15z6
  п. 1 Спецзакону);
 • подовжується - відповідно до законодавства - термін для подання заяв про надання дозволів на тимасове перебування, дозволів на постійне проживання, дозволів на проживання довгострокового резидента ЄС, на подовження віз або подовження терміну перебування в рамках безвізового руху, якщо такий термін припадає на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15z Спецзакону);
 • подовжуються - відповідно до законодавства – встановлені строки  виїзду іноземців з території Республіки Польщі, відповідно до ч. 6 ст. 299 Закону «Про іноземних громадян» (Законодавчий Вісник від 2020 р., абз. 35), якщо такі терміни припадають на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15zzza Спецзакону);
 • продовжуються - відповідно до законодавства – строки на добровільне повернення, окреслені у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення – до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15zzzb Спецзакону);
 • продовжуються - відповідно до законодавства – терміни дії тимчасових посвідчень особи-іноземця (TZTC), якщо такі терміни припадають на період тривання стану епідемічної зарози чи стану епідемії - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів, який діяв останній (ст. 15z3 п.1 Спецзакону). 

  

Перебування громадян ЄС / ЄЕП / Швейцарської Федерації
у період епідемії коронавіруса

Громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарської Федерації, також члени їх сімей, котрі не є громадянами ЄС/ ЄЕП/ Швайцарії, мають право перебувати на території Польщі протягом 3 місяців без необхідності дотримання будь-яких умов інших, ніж посідання дійсного проїзного документа. Громадянин ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації може мати інший документ, який посвідчує його особу та громадянство. Члени їх сімей, котрі  не є громадянами ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації, для в’їзду до Польщі повинні мати візу, якщо звільненими від обов’язку мати візу .

Перебування строком довшим, ніж 3 місяці

Громадянину ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації прислугує право перебувати на території Польщі строком більшим, ніж 3 місяці, якщо спевня одну з наступних вимог:

1.  є працівником або самозайнятою особою на території Польщі;

2.  має фінансові кошти на утримання себе, а також членів своєї сім’ї  на території Польщі, у сумі достатній аби не обтяжувати державу соціальною допомогою та забезпеченням
необхідним медичним страхуванням;

3.  навчається у ВНЗ або проходить курс професійного підготовки в Польщі та має  
    фінансові кошти на утримання себе, а також членів своєї сім’ї  на території Польщі,
    у сумі достатній аби не обтяжувати державу наданням соціальної допомоги та  
    забезпеченням необхідним медичним страхуванням;

4.   є подружжям громадянина Польщі.

Якщо перебування в Польщі триває довше, ніж 3 місяці, громадяни ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації, а також члени їх сімей, мають обов’язок реєстрування свого побиту. Натомість, член сім’ї, що не є громадянином ЄС/ ЄЕП/ Швейцарської Федерації, зобов’язаний
мати карту побиту члена сім'ї громадянина ЄС. Ці формальності можна виконати
у Воєводському управлінні, територіально відповіному до місця проживання особи. Заява подається особисто не пізніше дня, наступного після закінчення 3 місяців, починаючи від дати в'їзду на територію Польщі.

Слід підкреслити, що громадяни ЄС / ЄЕЗ / Швейцарії та члени їх сімей,  користуючись відповідно до закону правом вільного пересування, можуть легально перебувати на території Польщі, за умови дотримання вимог щодо правил перебування, незалежно від реєстрації перебування чи отримання посвідки на проживання (карти побиту).

Продовження терміну дії документів, регульоване чинним законодавством

Відповідно до чинного законодавства продовжується термін дії нижче поданих документів, виданих громадянам країн-членів ЄС / ЄЕП / Швейцарської Федерації та членам їх сімей, котрі залишаються з ними або приєднуються до них:

 • документи, що підтверджують право на постійне проживання,
 • карта перебування члена сім’ї громадянина ЄС,
 • карта постійного проживання члена сім’ї громадянина ЄС.

Аналогічно, як в інших антикризових правових рішенннях, якщо строк дії одного
з вище зазначених документів спливає в період дії стану епідемічної зарози чи стану епідемії, його буде продовжено - до закінчення 30-го дня, наступного за днем скасування того зі станів (епідемічної зарози чи епідемії), який діяв останній. Водночас не створить то автоматично підстави для заміни або видачі нового документа.

Довідки-підтвердження реєстрації побиту громадян ЄС, як документи без зазначення строку дії, не підпадають під дію цього законодавчого положення.

 

Інформаційна лінія

+ 48 22 500 43 76 (з понеділка по п'ятницю: 8.15-16.15)

 

 

 

 

 

do góry