Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ukryci w naczepie ciężarówki - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukryci w naczepie ciężarówki

Ewelina Szczepańska
15.03.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali pięcioosobową grupę cudzoziemców, która nielegalnie przedostała się do Polski w naczepie ciężarówki.

Na trasie S8 niedaleko miejscowości Łask w woj. łódzkim funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji oraz KAS, po zerwaniu plomb celnych, w części ładunkowej ciężarówki znaleźli pięciu młodych cudzoziemców. Byli ukryci między paletami z transportowaną folią. Udzielono im podstawowej pomocy przedmedycznej. Na podstawie złożonych ustnych oświadczeń oraz po badaniu lekarskim ustalono, że są to obywatele Afganistanu w wieku  od 14 do 16 lat. Wszyscy przekroczyli granicę Polski od strony Słowacji. Podróżowali w ukryciu prawdopodobnie z terytorium Turcji przez Bułgarię i Węgry. W sprawie został również przesłuchany w charakterze świadka kierowca ciężarówki, obywatel Bułgarii. Mężczyzna o incydencie poinformował swojego dyspozytora, a następnie służby mundurowe. Po zakończonych czynnościach zezwolono mu na kontynuowanie podróży. Wobec wszystkich zatrzymanych wdrożono procedurę administracyjną, zmierzającą do zobowiązania cudzoziemców do powrotu. Czterech szesnastoletnich obywateli Afganistanu, postanowieniem sądu, zostało umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Piąty, czternastolatek, został skierowany do jednej z placówek wychowawczo – opiekuńczych w Łodzi. 

zdj. Nadwiślański OSG

do góry