Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dziewięciokrotnie zmienił tożsamość - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dziewięciokrotnie zmienił tożsamość

Ewelina Szczepańska
15.02.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali obywatela Ukrainy, który posługiwał się w Polsce dziewięcioma różnymi nazwiskami. Miał ponadto podrobione polskie dokumenty.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Kostrzynie nad Odrą 58-letniego obywatela Ukrainy, który był podejrzewany o wyłudzanie podstępem poświadczenia nieprawdy. Podczas przeszukania nieruchomości, która należała do niego, funkcjonariusze SG ujawnili podrobione polskie prawo jazdy oraz polski dowód osobisty z wizerunkiem zatrzymanego. W trakcie ustalania danych personalnych cudzoziemca okazało się również, że posługiwał się on w Polsce dziewięcioma różnymi nazwiskami. Powodem takiego postępowania był wpis do wykazu osób niepożądanych w naszym kraju. Mężczyzna był poszukiwany także przez Interpol w celu ustalenia miejsca pobytu, a także przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim w celu odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa skarbowe. Cudzoziemiec usłyszał zarzuty wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawdy, przekroczenia granicy państwowej z wykorzystaniem podstępu oraz czynienia przygotowań do posłużenia się podrobionymi polskimi dokumentami. Przyznał się do popełnionych czynów i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

zdj. Nadodrzański OSG

 

do góry