Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komunikat dla kierowców przewożących przez granicę odpady tworzyw sztucznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Komunikat dla kierowców przewożących przez granicę odpady tworzyw sztucznych

18.01.2021

Przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. zmieniły się przepisy w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów tworzyw sztucznych. Wprowadzano również nową klasyfikację odpadów.

Rozporządzenie Komisji UE nr 2020/2174 wprowadziło zmiany w procedurach wywozu odpadów tworzyw sztucznych do krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej ani OECD. Od początku roku obowiązuje zakaz wywozu do tych krajów odpadów tworzyw sztucznych, z wyjątkiem czystych strumieni niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych, przeznaczonych do recyklingu. Zmiany dotyczą również przemieszczenia odpadów tworzyw sztucznych wewnątrz Unii Europejskiej. Rozporządzenie nr 2020/2174 wprowadziło inną niż dotychczasowa, klasyfikację odpadów w postaci tworzyw sztucznych.

Kierowcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, będą narażeni na odpowiedzialność karną i administracyjną.

Szczegółowe informacje na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

https://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/aktualnosci/723-informacja-o-zmianie-przepisow-w-zakresie-transgranicznego-przemieszczania-odpadow-tworzyw-sztucznych-od-1-stycznia-2021-r

 

do góry