Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pechowa trzynastka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pechowa trzynastka

Ewelina Szczepańska
02.11.2020

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Korczowej odkryli, że oświadczenia, które miały uprawniać obywateli Mołdawii do pracy w Polsce, były fałszywe. Cudzoziemcy chcieli montować panele słoneczne na Dolnym Śląsku.

Grupa trzynaściorga cudzoziemców (pięć kobiet i ośmiu mężczyzn), w wieku 22-57 lat, okazała do kontroli dokumenty, uprawniające ich do pracy na terenie Dolnego Śląska. Obywatele Mołdawii mieli zajmować się montażem systemów fotowoltaicznych. Oprócz paszportów posiadali tzw. oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Okazało się, że dokumenty miały błędy. Dodatkowo na wszystkich widniał ten sam numer ewidencyjny. Dzięki współpracy funkcjonariuszy Straży Granicznej z urzędami pracy stwierdzono, że dokumenty nigdy nie zostały zarejestrowane. Cudzoziemcy przyznali się do zarzutów posłużenia się fałszywymi dokumentami. Dobrowolnie poddali się karze czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Straż Graniczna wydała decyzje o odmowie wjazdu i skierowała ich z powrotem na Ukrainę.

do góry