Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Udaremniono przemyt zabytków archeologicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udaremniono przemyt zabytków archeologicznych

Ewelina Szczepańska
27.07.2020

Przemyt ponad 460 zabytków archeologicznych udaremnili na przejściu w Hrebennem funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze zatrzymali m.in. gliniane naczynia, kamienne toporki i elementy innych narzędzi kamiennych, w tym pochodzące z okresu neolitu.

Przemyt wykryto po wytypowaniu przez funkcjonariuszy SG do szczegółowej kontroli ciężarówki wjeżdżającej do Polski. Mężczyzna, obywatel Polski, nie zglosił wwożonych do naszego kraju muzealiów, ukrył je w kabinie pojazdu. W związku z próbą przemytu funkcjonariusze celno-skarbowi wszczęli przeciwko niemu postępowanie karne skarbowe. Kierowca oświadczył, że towar nie jest jego własnością. Miał go jedynie przewieźć do Polski na prośbę znajomego, który znalazł te przedmioty w rzece Prut na granicy mołdawsko-rumuńskiej.

Zatrzymane przez funkcjonariuszy wyroby to elementy ceramiki i zabytków kamiennych. Można wśród nich zidentyfikować np. toporki kamienne, ciężarek tkacki, fragmenty średniowiecznych naczyń oraz półfabrykaty narzędzi krzemiennych, m.in. tzw. „wiórów” (odłupek kamienny służący jako narzędzie tnące). W sumie zabezpieczono 463 przedmioty, których wartość zabytkową określi rzeczoznawca.

***

Na przywóz spoza Unii Europejskiej do Polski dóbr kultury (poza określonymi włączeniami) nie są wymagane specjalne dokumenty, ani pozwolenia. Podróżny ma jednak obowiązek zgłoszenia takich towarów w urzędzie celno-skarbowym w celu objęcia ich procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną i opłacenia należności podatkowych, jeżeli takowe są wymagane. Należy jednak pamiętać, że od 28 grudnia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (UE) 2019/880 w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury, na mocy którego przywóz zabytków archeologicznych będzie zakazany.

zdj. Nadbużański OSG

 

do góry