Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zacieśnia współpracę ze Strażą Graniczną. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zacieśnia współpracę ze Strażą Graniczną.

Maciej Pietraszczyk
17.10.2019

17 października w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Małgorzatę Zdrodowską a Komendą Główną Straży Granicznej, reprezentowaną przez gen. dyw. SG Tomasza Pragę, Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Porozumienie umożliwia otwarcie  w najbliższym czasie Zespołu Terenowego ZER przy Karpackim Oddziale SG w Nowym Sączu. Będzie to pierwszy zespół terenowy ZER przy jednostce Straży Granicznej. 

  • Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zacieśnia współpracę ze Strażą Graniczną.
    Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zacieśnia współpracę ze Strażą Graniczną.
do góry