Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie na budowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie na budowie

Ewelina Szczepańska
10.04.2019

Funkcjonariusze z Placówek SG w Tarnowie i w Tuplicach, po kontroli legalności powierzania pracy i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali 13 cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie ujawnili 9 przypadków powierzenia przez pracodawcę nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom w jednej z miejscowości w powiecie tarnowskim. Pracodawca, obywatel RP, powierzał pracę bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wpisanego do ewidencji oświadczeń obywatelom Ukrainy. Stwierdzono ponadto nielegalne wykonywanie pracy przez mężczyzn bez zezwolenia na pracę. Za naruszenie przepisów Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu w terminie do 30 dni od dnia doręczenia decyzji, z jednoczesnym zakazem wjazdu do państw Schengen przez okres jednego roku.

Wobec jednego z obywateli Ukrainy, nieobecnego w dniu kontroli, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie, a jego dane zostaną zastrzeżone w bazach danych Straży Granicznej. Natomiast wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie.

5 obywateli Ukrainy, którzy podjęli pracę niezgodnie z przepisami zatrzymali na terenie budowy w Lubsku również funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach. Cudzoziemcy przebywali na terytorium naszego kraju niezgodnie z deklarowanym celem wjazdu i pobytu. Okazało się, że nie posiadali zezwoleń na pracę i umów potwierdzających ich legalne zatrudnienie. Obywatele Ukrainy, mężczyźni w wieku 36-57 lat, otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni z jednoczesnym półrocznym zakazem wjazdu do naszego kraju oraz innych państw strefy Schengen. Zatrudniającym cudzoziemców nierzetelnym pracodawcom grozi  kara grzywny do 30 tys. zł.

 

zdj. Karpacki OSG

do góry