Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Konferencja „Udział kobiet w misjach zagranicznych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Udział kobiet w misjach zagranicznych”

Dorota Bołotowicz
10.04.2019

9 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Udział kobiet w misjach zagranicznych”, której celem było podkreślenie udziału i roli kobiet w misjach i operacjach zagranicznych.

Konferencji przewodniczył Adam Lipiński - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania. Uczestniczyli w niej m.in. Minister-członek Rady ministrów Beata Kempa,  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk,  przedstawiciele służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Straż Graniczną reprezentował Zastępca Komendanta Głównego SG płk SG Grzegorz Niemiec oraz przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego OSG, Karpackiego OSG, Śląskiego OSG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. W panelu ,,Udział kobiet w misjach cywilnych i wojskowych"  z ramienia Straży Granicznej uczestniczyła ppłk SG Justyna Szmidt.

Pułkownik Niemiec w swoim przemówieniu podkreślił, że funkcjonariusze Straży Granicznej aktywnie uczestniczą w działaniach poza terytorium RP. Ich profesjonalizm, oparty na wiedzy i umiejętnościach, bez względu na płeć, decyduje o sukcesie podejmowanych inicjatyw.

Straż Graniczna, realizując polską politykę międzynarodową uczestniczy w licznych przedsięwzięciach międzynarodowych, w tym organizowanych w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Obecnie, Straż Graniczna bierze udział w operacjach międzynarodowych w ramach zobowiązań prawnych wynikających z przynależności do Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (koordynowanych przez Agencję Frontex), operacjach międzynarodowych realizowanych w ramach uzgodnień bilateralnych oraz w misjach UE.

Na przestrzeni 2017-2018 r. w działaniach operacyjnych koordynowanych przez Agencję Frontex wzięło udział 59 kobiet -funkcjonariuszy SG. W ramach operacji z Policją Republiki Macedonii w tym samym okresie wzięło udział 49 kobiet, a w misjach UE uczestniczyły 2 kobiety – funkcjonariusze SG. Obecnie w misji EUAM Ukraina uczestniczy  1 kobieta – funkcjonariusz SG.

zdj. KPRM, Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP

  • Konferencja „Udział kobiet w misjach zagranicznych”
    Konferencja „Udział kobiet w misjach zagranicznych”
do góry