Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Podróżował z kserokopią cudzego paszportu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podróżował z kserokopią cudzego paszportu

Maciej Pietraszczyk
02.04.2019

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Poznania zatrzymali na dworcu PKS cudzoziemca, który poza mało czytelną kserokopią jednej strony paszportu nie miał przy sobie innych dokumentów. Taki sposób podróżowania doradziła mu jego żona. Za skorzystanie z jej rad zapłacił 1500 zł kary grzywny.

W niedzielę 31 marca nad ranem funkcjonariusze z PSG w Poznaniu-Ławicy w jednym z kontrolowanych autokarów wylegitymowali 31-letniego mężczyznę. który okazał kserokopię strony tureckiego paszportu z danymi personalnymi. Mężczyzna zeznał, że na stałe mieszka w Niemczech, a do Polski przyjechał w odwiedziny do żony.

Z uwagi na to, że zdjęcie na kserokopii różniło się nieznacznie od faktycznego wizerunku mężczyzny, funkcjonariusze rozpoczęli proces identyfikacji. W tym celu wysłali zapytanie do służb niemieckich z prośbą o poświadczenie tożsamości zatrzymanego cudzoziemca. W odpowiedzi otrzymali informację, że zatrzymany mężczyzna nie jest tym za którego się podaje.

W trakcie ponownego przesłuchania cudzoziemiec podał inne dane personalne i powiedział, że urodził się w 1988 roku na terenie Niemiec w libańskiej rodzinie. Do Polski przyjechał w sobotę pociągiem, nie mając przy sobie żadnych dokumentów. Tłumaczył, że podróż bez dokumentów, jedynie z kserokopią cudzego paszportu, poradziła mu żona. Po ponownym sprawdzeniu u służb niemieckich ustalono, że tym razem mężczyzna podał prawdziwe dane. Strona niemiecka jednak nie potwierdziła, że na jej terytorium mężczyzna przebywał legalnie.

Komendant PSG w Poznaniu-Ławicy wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekazania cudzoziemca służbom niemieckim.

Cudzoziemiec został ukarany grzywnami: 500 zł za pobyt na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów, 500 zł za nielegalne przekroczenie granicy z Niemiec do Polski oraz 500 zł za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy podczas legitymowania co do własnej tożsamości.

We wtorek sąd postanowił o umieszczeniu mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do 29 czerwca.  

do góry