Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie z okazji 10-lecia memorandum z Departamentem Energii USA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z okazji 10-lecia memorandum z Departamentem Energii USA

Ewelina Szczepańska
12.02.2019

12 lutego w Komendzie Głównej SG odbyło się spotkanie z okazji 10. rocznicy podpisania memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem SWiA, Ministrem Finansów oraz Departamentem Energii USA w zakresie współpracy w przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotowi materiałami nuklearnymi i innymi materiałami radioaktywnymi.

Podpisanie memorandum stworzyło podstawy do rozwoju projektu wsparcia Polski w modernizacji systemu kontroli radiometrycznej na granicach. Straż Graniczna otrzymała dotychczas 488 sztuk ręcznych detektorów i mierników promieniowania. Zainstalowano 140 nowoczesnych stacjonarnych zestawów do wykrywania materiałów radioaktywnych. Polski odcinek zewnętrznej granicy UE jest chroniony nie tylko przed nielegalnym wwozem nawet najmniejszych ilości materiałów radioaktywnych, ale także przed potencjalnym przemytem materiałów nuklearnych. Funkcjonariusze SG uczestniczą również w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych, organizowanych przez stronę amerykańską. Wspólne ćwiczenia pozwalają na praktyczne sprawdzenie posiadanych umiejętności. 

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska, Dyrektor Programu Wykrywania i Przeciwdziałania Przemytowi Materiałów Nuklearnych (NSDD) Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Nuklearnego Departamentu Energii USA Laurel Cotton, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. inspektor Dariusz Zięba, Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych KGSG ppłk SG Jarosław Ruta, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Przewodniczący Zespołu ds. Implementacji Memorandum płk Stanisław Supiński oraz eksperci z Komendy Głównej SG, Państwowej Agencji Atomistyki i Policji.

Dyrektor Programu NSDD odwiedziła także Placówkę Warszawa-Okęcie, gdzie obejrzała zainstalowane, w ramach amerykańskiego programu wsparcia, stacjonarne urządzenia radiometryczne. Rozmawiała również z funkcjonariuszami SG o zadaniach, jakie wykonują w Terminalu Cargo oraz o sposobie użytkowania przekazanego sprzętu.  

zdj. KGSG

 

 

do góry