Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Sfałszowane stemple kontroli granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sfałszowane stemple kontroli granicznej

Maciej Pietraszczyk
09.01.2019

9 stycznia po północy na drogowym przejściu granicznym w Korczowej w paszportach wracającej na Ukrainę czteroosobowej rodziny funkcjonariusze ujawnili szesnaście podrobionych odcisków stempli litewskiej kontroli granicznej. Cudzoziemcy przyznali się, iż dokonali fałszerstw, bo przeterminowali pobyt w Unii Europejskiej.

Małżeństwo obywateli Ukrainy wraz z dwójką małoletnich dzieci (6 i 10 lat) stawiło się samochodem do odprawy granicznej na wyjazd z Polski na Ukrainę. W trakcie odprawy paszportowej, w każdym z  czterech przedstawionych przez rodzinę paszportów cztery odciski litewskich stempli granicznych, które odbiegały od obowiązujących wzorów. Zauważalny były m.in. inny krój czcionki datownika i cyfry kontrolnej.

Ponadto przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń wykryto inne istotne detale m.in. brak luminescencji w ultrafiolecie.

Funkcjonariusze z Korczowej, poprzez punkt kontaktowy w Budzisku zweryfikowali, iż rodzina ta nigdy nie przekraczała granicy z Litwą.

Cudzoziemcy przyznali się do podrobienia stempli uzasadniając to obawą przed poniesieniem odpowiedzialności za przeterminowany pobyt w krajach UE.

Zostali poinformowani o wszczęciu procedury karnej w zw. z posłużeniem się „fałszywkami” na granicy państwa, a następnie dobrowolnie poddali się karze czterech miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na rok oraz podanie wyroku do publicznej widomości.

Po zakończeniu procedury opuścili Polskę i udali się do swego kraju.

 

zdj. BiOSG

  • Fałszywy odcisk stempla kontroli granicznej
    Fałszywy odcisk stempla kontroli granicznej
do góry