Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Próby korupcji funkcjonariuszy SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Próby korupcji funkcjonariuszy SG

Dorota Bołotowicz
07.01.2019

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy próbowali wręczyć im łapówki w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

5 stycznia br. w rejonie dworca głównego PKS we Wrocławiu funkcjonariusze SG wylegitymowali obywatela Ukrainy. Ustalono, że wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu, ponieważ przebywa on w Polce niezgodnie z deklarowanym celem i warunkami pobytu. Mężczyzna zaproponował funkcjonariuszom SG 100 euro łapówki w zamian za odstąpienie od dalszych czynności.

Cudzoziemiec został zatrzymany, a za pobyt w Polsce niezgodny z przepisami nałożono na niego mandat karny gotówkowy w wysokości 200 zł. 

Obywatel Ukrainy przyznał się do próby przekupstwa. Dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz grzywny w wysokości 1200 zł. Ponadto Komendant Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach wydał wobec cudzoziemca decyzję do powrotu wraz 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen. Wczoraj pod konwojem mężczyzna został odwieziony do przejścia granicznego w Medyce.

Natomiast w Jakuszycach obywatel Ukrainy próbował wręczyć funkcjonariuszom Straży Granicznej 100 euro łapówki. Cudzoziemiec posiadał w swoim paszporcie wizę z prawem do pracy i zezwolenie na pracę na terytorium RP. Jednak jak oświadczył, nigdy nie podjął pracy, a dokument ten potrzebny był mu jedynie do wjazdu do Polski i znalezieniu pracy w Czechach.  

Cudzoziemiec został zatrzymany. Przyznał się do oferowania korzyści majątkowej i dobrowolnie poddał się karze w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym okresem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywnę w kwocie 1000 zł.  

Dzisiaj Komendant PSG w Jeleniej Górze zobowiązał cudzoziemca do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium Polski i innych państwa obszaru Schengen.

do góry