Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Święto Korpusu Ochrony Pogranicza - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Korpusu Ochrony Pogranicza

Dorota Bołotowicz
14.10.2018

14 października obchodzimy święto Korpusu Ochrony Pogranicza – formacji wojskowej, powołanej w 1924 roku do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej. Straż Graniczna jako spadkobierczyni KOP-u kultywuje pamięć o obrońcach polskich granic.

Święto Korpusu Ochrony Pogranicza zostało ustanowione na podstawie Rozkazu nr 41 z dnia 14 września 1936 r., wydanego przez dowództwo KOP. To właśnie 14 października wydana została instrukcja o przejęciu od armii oddziałów sformowanych dla Korpusu Ochrony Pogranicza.

h

KOP ochraniał granicę polsko-sowiecką, polsko-litewską, polsko-łotewską (do lipca 1939 roku), polsko-niemiecką w Prusach Wschodnich (tzw. "występ suwalski" 75,7 km, w okresie od 1 listopada 1927 do stycznia 1939 roku), polsko-rumuńską (64,87 km) oraz polsko-węgierską (od marca 1939 roku). Pod względem organizacyjnym, operacyjnym, personalnym i wyszkolenia podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych, a w zakresie ochrony granicy, bezpieczeństwa w pasie granicznym i budżetu – Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

KOP był w stanie skutecznie utrzymywać i zapewniać na terenie swego działania stan bezpieczeństwa i porządku. Nie dopuszczał do naruszania granicy przez czynniki obce i prowadził walkę z czynną dywersją, bandytyzmem, grabieżą i szpiegostwem. Przeciwdziałał także nielegalnemu ruchowi osobowemu i towarowemu, jak również przestępczości gospodarczej.

Po wybuchu II wojny światowej żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza jako pierwsi stanęli do walki obronnej przeciwko niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy, zapisując się na kartach historii udziałem w bitwach m.in. pod Węgierską Górką, Barakiem czy Wytycznem.

 

 

  • Zdjęcie ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie.
    Zdjęcie ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie.
do góry