Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalni migranci z Aten - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalni migranci z Aten

Ewa Gajewska
09.10.2018

W sobotę (6 października), funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy przylecieli samolotem rejsowym z Aten. Podróżni posługiwali się fałszywymi dokumentami.

Mężczyźni okazali funkcjonariuszom SG bułgarskie dowody osobiste, które znacznie różniły się od przyjętych wzorów. Podczas kontroli cudzoziemcy przyznali, że ich dokumenty są fałszywe i że kupili od przemytnika w Grecji. Ponadto w bagażach pasażerów funkcjonariusze znaleźli dwa polskie dowody osobiste, wydane rzekomo przez wójta jednej z małopolskich gmin. Te dokumenty również były fałszywe. Łącznie za całą podróż oraz podrobione dowody osobiste cudzoziemcy zapłacili po 3 tysiące euro. Migranci nie mieli żadnych dokumentów, które potwierdzałyby ich tożsamość oraz obywatelstwo. Obaj oświadczyli, że są obywatelami Iranu i uciekli ze swojego kraju z powodu prześladowań religijnych. Po dwumiesięcznej pieszej wędrówce z Iranu przez Turcję dotarli do Grecji, skąd kilkukrotnie próbowali dostać się do Niemiec, gdzie mieszkają ich rodziny.

Cudzoziemcy przyznali się do winy i złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W porozumieniu z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały ustalono karę łączną w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata, przepadek dowodów rzeczowych,  poniesienie kosztów postępowania oraz informowanie Sądu o przebiegu próby. Kolejnego dnia - na wniosek Komendanta PSG w Krakowie-Balicach - Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu obywateli Iranu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres do 3 miesięcy.

zdj. Karpacki OSG

 

  • fałszywe dokumenty
    fałszywe dokumenty
do góry