Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nie wiedzieli, że pracują „na czarno” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie wiedzieli, że pracują „na czarno”

Ewa Gajewska
18.09.2018

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie budowlanej działającej na terenie powiatu olsztyńskiego. Okazało się, że ośmiu Białorusinów pracowało „na czarno”.

17 września funkcjonariusze z Wydziału do spraw Cudzoziemców W-MOSG zakończyli  czynności kontrolne i ustalili, że białostocki przedsiębiorca powierzył nielegalnie pracę ośmiu obywatelom Białorusi. Cudzoziemcy przyjechali do Polski w celach zarobkowych i nie mieli świadomości, że pracodawca zatrudnia ich nielegalnie. Właściciel firmy nie zawarł z nimi stosownych umów i doprowadził do tego, że mężczyźni pracowali na budowie bez oświadczenia o powierzeniu pracy bądź zezwolenia na pracę. Ponadto kontrolujący ustalili, że pracodawca nie wypłacił pracownikom z Białorusi wszystkich należności za wykonywane prace. W związku z powyższym funkcjonariusze SG skierują wniosek do sądu o ukaranie  przedsiębiorcy, za co grozi mu kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

zdj. Warmińsko-Mazurski OSG

  • kontrola dokumentów
    kontrola dokumentów
do góry