Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ukrainka z fałszywym rumuńskim dowodem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukrainka z fałszywym rumuńskim dowodem

Dorota Bołotowicz
11.06.2018

Funkcjonariusze ze wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która udawała obywatelkę Rumunii.

W autokarze wjeżdżającym do naszego kraju funkcjonariusze wylegitymowali kobietę, która przedstawiła do kontroli rumuński dowód osobisty. Wygląd dokumentu wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy. Szczegółowa analiza wykazała, że dowód został podrobiony. Sfałszowanym rumuńskim dowodem posługiwała się 43-letnia obywatelka Ukrainy. Dokument, który kupiła na terenie Ukrainy za 250 euro był jej potrzebny, aby swobodnie podróżować i pracować w Europie.

Cudzoziemka posługiwała się podrobionym rumuńskim dowodem pomimo, że w swoim oryginalnym paszporcie posiadała ważną polską wizę z prawem do pracy. Kobietę zatrzymano i postawiono zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem oraz wyłudzenia polskiej wizy.

Obywatelka Ukrainy przyznała się do zarzucanych jej czynów i dobrowolnie poddała się karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącej 2 lata oraz karze grzywny.

Komendant Placówki SG w Świecku unieważnił obywatelce Ukrainy posiadaną wizę oraz zobowiązał ją do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na teren naszego kraju i innych państw obszaru Schengen przez okres 1 roku.

do góry