Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 27 cudzoziemców opuści terytorium naszego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

27 cudzoziemców opuści terytorium naszego kraju

Magdalena Tomaszewska
04.06.2018

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w miniony weekend zatrzymali 27 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące w Polsce przepisy. Wszyscy zostali zatrzymani podczas kontroli legalności pobytu.

14 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za wykorzystanie wizy w celu podjęcia pracy w Polsce do wyjazdu do innego kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Kolejnych 9 obywateli Ukrainy zatrzymano za przeterminowanie pobytu na terytorium państw Schengen. Wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejnych 4 cudzoziemców – 2 obywateli Syrii, obywatela Mongolii oraz bezpaństwowca – zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Ponadto za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

zdj. Nadodrzański OSG

 

  • zatrzymani cudzoziemcy
    zatrzymani cudzoziemcy
do góry