Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Z zastrzeżonymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Z zastrzeżonymi dokumentami

Ewelina Szczepańska
04.06.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali cudzoziemców, którzy posługiwali się dokumentami zastrzeżonymi w Systemie Informacyjnym Schengen.

Mężczyzn zatrzymano na katowickim lotnisku, po przylocie rejsowego samolotu z Aten. Jeden z nich okazał do kontroli czeski dowód osobisty, w którym widniał wizerunek innej osoby. Drugi posiadał paszport wydany przez władze Bangladeszu oraz grecki tytuł pobytowy. Okazało się, że czeski dokument oraz grecka wiza są zastrzeżone w SIS. Ponadto, posługujący się czeskim dowodem osobistym, był obywatelem Syrii. Celem podróży mężczyzn miały być kraje Europy Zachodniej.

W związku z popełnionymi przestępstwami cudzoziemcom zostały postawione zarzuty posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby oraz dokumentem przerobionym. Przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne, dotyczące wydania decyzji zobowiązującej obywatela Syrii do powrotu. Obywatel Bangladeszu złożył z kolei wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Do czasu wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu i rozpatrzenia wniosku o ochronę międzynarodową zatrzymani będą przebywać w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

zdj. Śląski OSG

do góry