Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych na terytorium Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych na terytorium Ukrainy

Ewa Gajewska
01.06.2018

Straż Graniczna informuje o ograniczeniach w ruchu samochodów ciężarowych na terytorium Ukrainy. Ograniczenia spowodowane są wysokimi temperaturami powietrza i dotyczą środków transportu o masie całkowitej powyżej 24 ton z naciskiem na oś powyżej 7 ton.

Jak poinformowała Państwowa Agencja Dróg Publicznych Ukrainy - w celu zminimalizowania zniszczeń pokrycia asfaltowego dróg wprowadzono ograniczenie w ruchu dla środków transportu o masie całkowitej powyżej 24 ton i naciskiem na oś powyżej 7 ton. Ograniczenia w ruchu podyktowane są występowaniem wysokich temperatur powietrza. 

Ograniczeń tych nie stosuje się do środków transportu przewożących ładunki: niebezpieczne, szybko psujące się, żywe zwierzęta i ptaki, a także przy przewozach związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków sytuacji nadzwyczajnych.

zdj. Nadbużański OSG

do góry