Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
11.05.2018

10 maja funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali siedmiu nielegalnie pracujących w Polsce obywateli Ukrainy.

 

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z firm budowlanych w woj. dolnośląskim zatrzymano siedmiu obywateli Ukrainy. Szefem firmy zatrudniającej cudzoziemców był również obywatel Ukrainy. Mężczyźni pracowali na budowie na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu pracy. W związku z powyższym funkcjonariusze SG skierują wniosek do sądu o ukaranie przedsiębiorcy, któremu za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi kara grzywny do 30 tys. zł. 

zdj. Nadodrzański OSG

do góry