Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Poszukiwani listami gończymi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwani listami gończymi

Magdalena Tomaszewska
11.05.2018

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania listami gończymi. Jeden z zatrzymanych poszukiwany był aż 10 listami gończymi.

Zatrzymani przez funkcjonariuszy SG to obywatele Polski w wieku od 31 do 50 lat. W przypadku jednego z zatrzymanych organ poszukiwawczy zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego pod warunkiem zapłacenia kary grzywny. Pozostałych 6 osób przewieziono i osadzono najbliższym areszcie śledczym. Zatrzymani byli poszukiwani między innymi za oszustwa, kradzieże, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Jeden z zatrzymanych pobił swoisty rekord – poszukiwany był aż 10 listami gończymi. Teraz najbliższe 18 miesięcy spędzi w więzieniu.

do góry