Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 10-lecie powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

10-lecie powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem

Dorota Bołotowicz
11.05.2018

Wczoraj obchodzono 10 rocznicę powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem, za której pośrednictwem służby wymieniają kilka tysięcy informacji dotyczących przestępczości transgranicznej.

W uroczystości udział wzięli przełożeni wszystkich działających we Wspólnej Placówce służb z Polski i Czech - Straży Granicznej, Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Policji Republiki Czeskiej, Polskiej Służby Celno-Skarbowej oraz Administracji Celnej Republiki Czeskiej. Stronę polską reprezentowali m.in. płk SG Andrzej Popko-Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG, ppłk SG Anna Dudziak-Anuszewska-Naczelnik Wydziału IV Współpracy Międzynarodowej Biura Spraw Międzynarodowych KGSG, gen. bryg. SG Wojciech Skowronek-Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W obchodach wzięli także udział przedstawiciel władz rządowych oraz samorządowych obu współpracujących państw.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych orkiestra odegrała hymny narodowe obu państw. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele wszystkich współpracujących służb. Na zakończenie rocznicowych obchodów funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w Placówce otrzymali medale.

٭٭٭

Wspólna Polsko-Czeska Placówka rozpoczęła działalność w dniu 21 grudnia 2007 roku, jako środek kompensacyjny po zniesieniu przez Polskę kontroli granicznej i przystąpieniu do strefy Schengen. W placówce koordynowane są wspólne działania, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców miast położonych wzdłuż granicy. Za pośrednictwem Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki wymieniane są informacje dot. zwalczania szeroko rozumianej przestępczości transgranicznej, a w razie konieczności także informacji dot. klęsk żywiołowych czy zatorów drogowych.

  • uroczystości z okazji 10.rocznicy powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem
    uroczystości z okazji 10.rocznicy powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem
  • uroczystości z okazji 10.rocznicy powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem
    uroczystości z okazji 10.rocznicy powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem
  • uroczystości z okazji 10.rocznicy powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem
    uroczystości z okazji 10.rocznicy powstania Wspólnej Polsko-Czeskiej Placówki w Kudowie Słonem
do góry