Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji

Magdalena Tomaszewska
11.05.2018

10 maja br. w siedzibie Dyrekcji Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców Republiki Słowacji w Sobrance odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji, podczas którego podsumowano działalność i współpracę na wspólnym odcinku granicy państwowej.

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP dla Odcinka Śląskiego OSG – Komendant ŚlOSG płk SG Adam Jopek, Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Bieszczadzkiego OSG – Komendant BiOSG płk SG Robert Rogoz i Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Karpackiego OSG – Komendant KOSG ppłk SG Stanisław Laciuga. Natomiast ze strony słowackiej w spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowacji w Sobrance pplk. Ing. Tomáš Glezgo, Zastępca Pełnomocnika Granicznego Republiki Słowacji w Żylinie plk. JUDr. Peter Sivoň oraz Zastępca Pełnomocnika Granicznego Republiki Słowacji w Preszowie plk. PhDr. František Leško.

Podczas spotkania podsumowano działalność i współpracę Pełnomocników Granicznych i Pomocników Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji w II półroczu 2017 roku na wspólnym odcinku granicy państwowej m.in. w zakresie realizacji zadań w ramach wspólnych patroli oraz podczas wykonywaniu kontroli w rejonach przygranicznych. Ponadto strony oceniły funkcjonowanie Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej Trstená-Chyżne i Barwinek-Vyšný Komárnik. Wyznaczono również zadania do realizacji w następnym okresie.

zdj. Śląski OSG

  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji
do góry