Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przebywali w Polsce zbyt długo - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przebywali w Polsce zbyt długo

Maciej Pietraszczyk
07.05.2018

Siedemnastu obywateli Gruzji, którzy przekroczyli dopuszczalny czas pobytu w ramach ruchu bezwizowego, musi opuścić nasz kraj.

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych 2 maja br. w Zielonej Górze przez funkcjonariuszy z tutejszej Placówki SG ujawniono i zatrzymano łącznie 17 obywateli Gruzji. Cudzoziemcy przebywali w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, jednak przekroczyli dopuszczalny czas pobytu. W związku z nielegalnym pobytem na terenie Polski obywatele Gruzji zostali zobowiązani do opuszczenia naszego kraju.

Według obowiązujących przepisów prawnych, obywatele Gruzji posiadający paszporty biometryczne mogą wjechać do strefy Schengen bez obowiązku posiadania wizy, ale ich pobyt nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

 

 

do góry