Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Maciej Pietraszczyk
03.05.2018

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja. W obchodach uczestniczył także poczet sztandarowy Straży Granicznej.

Główna część uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się w południe na Placu Zamkowym w Warszawie. Została ona poprzedzona mszą świętą w intencji Ojczyzny w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. 


Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione zaraz po uchwaleniu w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Jednak przed upadkiem Rzeczypospolitej obchodzono je tylko raz. Przywrócono je u zarania niepodległości Państwa Polskiego w 1919 roku i po raz drugi w 1990 roku. Upamiętnia ono dążenie pokoleń Polaków nie tylko do odzyskania i utrzymania pełnej podmiotowości i suwerenności, ale także starania o unowocześnienie i uporządkowanie swojego kraju. Mimo, że nigdy nie zrealizowana w pełni, uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była podstawą programową polskich ruchów narodowowyzwoleńczych i reformatorskich, wskazując, że warunkiem niepodległości Polski musi być jej sprawiedliwe i nowoczesne urządzenie. 
Jako symbol dążeń Polaków Konstytucja 3 Maja była znienawidzona przez okupantów i zaborców, a samo święto zwalczane zarówno w okresie zaborów, okupacji, jak i w okresie PRL.

 

 

zdj. Izabela Bajda (KGSG)

 • obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
  obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
 • obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
  obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
 • obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
  obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
 • obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
  obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
 • obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
  obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
 • obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
  obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
do góry