Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obywatel Iranu z fałszywym francuskim paszportem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obywatel Iranu z fałszywym francuskim paszportem

Dorota Bołotowicz
30.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy zatrzymali obywatela Iranu, który posługiwał się podrobionym francuskim paszportem.

27 kwietnia br. na poznańskim lotnisku funkcjonariusze Straży Granicznej wylegitymowali cudzoziemca, który do kontroli okazał francuski paszport. Wygląd dokumentu wzbudził podejrzenie funkcjonariuszy co do jego autentyczności. Okazało się, że paszport został przerobiony.

Cudzoziemiec, który przyleciał z Grecji został zatrzymany. Ponadto w bagażu mężczyzny odnaleziono greckie prawo jazdy oraz grecką kartę pobytu. Ustalono, że karta pobytu nigdy nie został wydana. Cudzoziemiec oświadczył, że jest obywatelem Iranu, a celem jego podróży były Włochy. Za pomoc z przedostaniu się z Turcji do Grecji zapłacił 2000 Euro. Za uzyskanie dokumentu, który pozwoliły mu wyjechać z Grecji i bilet do Włoch zapłacił 3000 Euro.

W związku z popełnieniem przestępstwa cudzoziemcowi został postawiony zarzut posłużenia się jako autentycznym podrobionym paszportem, spersonalizowanym na inne dane osobowe. Obywatel Iranu przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze w wysokości 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Równolegle Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Obywatel Iranu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego zobowiązującego go do powrotu, przebywał będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

 

do góry