Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
23.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG w Szczecinie zweryfikowali legalność zatrudnienia 75 cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi w szczecińskiej agencji zatrudnienia. Okazało się, że 14 osób pracowało tam nielegalnie.

Cudzoziemcy, obywatele Ukrainy, nie mieli umów o pracę lub umów cywilnoprawnych w wymaganej formie lub w ogóle nie posiadali zezwoleń na pracę. Jeden z cudzoziemców nie był uprawniony do wykonywania pracy, ponieważ nielegalnie przebywał w Polsce. Wobec cudzoziemców i pracodawcy, również obywatela Ukrainy, zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie.

zdj. Archiwum SG

 

 

do góry