Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Małopolsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Małopolsce

Maciej Pietraszczyk
12.04.2018

11 kwietnia br. Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga uczestniczył w odprawie szefów służb mundurowych, podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, działających na terenie województwa małopolskiego. Odprawę prowadził Minister SWiA Joachim Brudziński.

W naradzie wzięli udział także komendanci główni Policji i Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda małopolski oraz komendanci jednostek terenowych służb z Małopolski.

Minister Joachim Brudziński wysłuchał sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na temat działań służb w 2017 roku oraz planów na rok 2018. Między innymi przedstawiono ministrowi stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Minister zapewnił zebranych o kontynuowaniu działań wzmacniających potencjał służb.

– W procesie modernizacji, przywracania atrybutów państwa polskiego, jakim jest polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna, nie będziemy się cofać – zapewnił szef MSWiA. – Dobrze wyposażone służby muszą też być należycie opłacane. Już za kilka tygodni, od 1 maja, wielu funkcjonariuszy, tych najmniej zarabiających i nowo przyjętych do służby, otrzyma podwyżki wynagrodzeń – przypomniał minister.

Obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

Szef MSWiA zwrócił także uwagę komendantom, że pomimo tego, że polski rynek pracy jest tak konkurencyjny, to w procesie naboru do służby powinni trafiać tylko najlepsi.

– Naszym wspólnym zadaniem jest, aby nie obniżyć poziomu naboru. Do służby powinni trafiać ludzie ideowi, dla których słowa: służba, poświęcenie, ojczyzna nie są tylko sloganami – powiedział.

 

 

W terytorialnym zasięgu działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu znajdują się województwa małopolskie oraz świętokrzyskie. Oddział ten został zlikwidowany w 2013 r. przez rząd PO-PSL. Odtworzony został w 2016 r. Służy w nim 738 funkcjonariuszy.

W 2017 r. strażnicy graniczni przechwycili kontrabandę o wartości ponad 5,1 mln zł, w tym narkotyków na szacowaną kwotę 3,8 mln zł oraz wyrobów tytoniowych na niemal 1 mln zł. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji zlikwidowali m.in. zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją, przemytem i handlem narkotyków. Zatrzymano 17 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Podejrzewa się ich o wprowadzenie na polski rynek ponad 15 ton marihuany i 300 kg amfetaminy o szacunkowej wartości ponad 250 ml zł.

W ramach Programu Modernizacji Karpacki Oddział SG kupił w 2017 roku flotę transportową – 16 pojazdów, w tym samochody osobowe i terenowe, a także uzbrojenie i wyposażenie (m.in. kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl, lornetki). Pieniądze zostały także przeznaczone na sprzęt łączności i informatyki.

Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, to w ramach Programu Modernizacji zaplanowano gruntowną modernizację trzech budynków w Komendzie Oddziału w Nowym Sączu – koszt prac to 38 mln zł. Realizowana będzie również kompleksowa przebudowa placówki SG w Tarnowie (koszt 4,41 mln zł).

 

zdj. MSWiA

  • Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
do góry