Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
06.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG w Legnicy zatrzymali sześciu cudzoziemców, którzy pracowali nielegalnie przy naprawie taboru kolejowego.

Funkcjonariusze SG potwierdzili, że obywatele Ukrainy, w wieku od 25 do 45 lat, wykonywali pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę. Zostali zobowiązani do powrotu oraz otrzymali zakaz ponownego wjazdu na terytorium naszego kraju przez 1 rok. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemcy otrzymali mandaty w wysokości 1000 zł.

W stosunku do pracodawcy, który nielegalnie zatrudniał cudzoziemców, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Za powierzanie cudzoziemcom wykonywania pracy niezgodnie z obowiązującymi przepisami grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

zdj. Nadodrzański OSG

do góry