Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ćwiczenia minerów-pirotechników z Bieszczadzkiego Oddziału SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia minerów-pirotechników z Bieszczadzkiego Oddziału SG

Ewa Gajewska
06.03.2018

Na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili próbny alarm bombowy, aby doskonalić procedury w zakresie neutralizacji tego typu zagrożeń.

5 marca na drogowym przejściu granicznym w Korczowej odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń o charakterze bombowym. Próbny alarm bombowy zorganizowano w nieużytkowanych jeszcze budynkach części autostradowej przejścia granicznego. Podczas ćwiczeń funkcjonariusze SG, którzy przeszli specjalistyczne przeszkolenie w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń o charakterze bombowym pracowali z pozostawionym w toalecie podejrzanym plecakiem, opatrzonym kartką z napisem „Bomba”.

Na początku miner–pirotechnik ocenił potencjalne zagrożenie wykonując m. in. zdjęcie rentgenowskie plecaka, a następnie robot pirotechniczny przetransportował bagaż do pojemnika przeciwwybuchowego. Podejrzany pakunek został przetransportowany do miejsca neutralizacji, czyli kontrolowanego zniszczenia.

W czasie ćwiczeń funkcjonariusze-pirotechnicy doskonalili także procedury przepływu informacji i koordynację pojętych działań. Działania miały na celu praktyczne sprawdzenie procedur w przypadku zagrożenia życia i zdrowia podróżnych przekraczających granicę państwa. Były również okazją do sprawdzenia i doskonalenia algorytmu postępowania służb granicznych na wypadek zaistnienia tego rodzaju zdarzenia.

zdj. Bieszczadzki OSG

  • ćwiczenia Straży Granicznej na przejściu granicznym w Korczowej
    ćwiczenia Straży Granicznej na przejściu granicznym w Korczowej
do góry