Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Cudzoziemcy naruszyli obowiązujące przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Cudzoziemcy naruszyli obowiązujące przepisy

Ewelina Szczepańska
15.05.2017

W trakcie minionego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG ujawnili 17 przypadków, w których cudzoziemcy naruszyli obowiązujące W Polsce przepisy. Zatrzymano 5 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Częstochowie, Katowicach, Knurowie, Cieszynie, Pogórzu, Opolu i Przysieczy ujawniono przypadki, w których obywatele Ukrainy (szesnaście osób) naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy. Zatrzymano obywatela Nigerii.

Dwunastu cudzoziemców wykorzystywało posiadane wizy niezgodnie z celem, który zadeklarowali. Nie podjęli pracy na terytorium naszego kraju i wyjechali między innymi do Czech i Włoch, aby tam pracować lub odwiedzić znajomych. W kolejnych trzech przypadkach cudzoziemcy nie posiadali dokumentów, które pozwalałby im na legalny pobyt w Polsce lub przeterminowali pobyt na terytorium państw Schengen. Zatrzymano również cudzoziemca, którego pobyt w naszym kraju był niepożądany. Jedna z cudzoziemek. legitymowana w Knurowie, posiadała przy sobie tylko paszport. Dokument pobytowy pozostawiła w Niemczech, gdzie jak ustalono, posiadała legalny pobyt. W stosunku do szesnastu osób wszczęto postępowania administracyjne, które w piętnastu przypadkach zakończyły się już wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Pięciu Polaków, którzy zostali zatrzymani na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, poszukiwała Policja między innymi za kradzieże, kradzieże z włamaniem i naruszenie bezpieczeństwa w ruchu publicznym.

zdj. Archiwum SG

 

do góry