Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie przez polsko-słowacką granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie przez polsko-słowacką granicę

Ewelina Szczepańska
08.03.2023

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejnego kuriera i 5 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski.

Zdarzenie miało miejsce w Zwardoniu, przy granicy ze Słowacją. Funkcjonariusze z Placówki SG w Bielsku-Białej wytypowali do kontroli samochód osobowy na węgierskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą samochodu, w którym podróżowało aż 6 osób był obywatel Rumunii. Okazało się, że mężczyzna przewoził 5 obywateli Turcji, którzy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP. Wszystkie osoby zostały zatrzymane i przewiezione do Placówki SG w Bielsku-Białej, gdzie prowadzono dalsze czynności.

Obywatele Turcji usłyszeli zarzut przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom. Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Następnie poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu w wymiarze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku, grzywny w wymiarze 2,5 tys. zł. Ponadto Komendant PSG w Bielsku-Białej wydał cudzoziemcom decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

Kierowca usłyszał zarzut zorganizowania przekroczenia granicy naszego kraju wbrew przepisom 5 cudzoziemcom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyzna został przesłuchany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żywcu wobec obywatela Rumunii zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

 

 

materiał fimowy: Śląski Oddział SG

do góry