Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Z Niemiec nielegalnie przez Polskę na Białoruś - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Z Niemiec nielegalnie przez Polskę na Białoruś

Konrad SZWED
02.02.2023

Trzech obywateli Iraku zostało zatrzymanych podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy. Tym razem cudzoziemcy wyruszyli w podróż z Niemiec na Białoruś. Bardzo im zależało, żeby jak najszybciej znaleźć się u naszych sąsiadów.

26 stycznia, na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach, na kierunku wyjazdowym z Polski do odprawy granicznej zgłosiło się trzech obywateli Iraku. Twierdzili, że jadą na Białoruś w celach turystycznych. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że pojazd, którym podróżowali został wypożyczony na dobę w jednej z niemieckich wypożyczalni. Właściciel zgłosił jego zaginięcie. Pojazd figurował w dostępnych bazach danych jako utracony w Niemczech. Dodatkowo jego kierowca posłużył się do kontroli zastrzeżonym paszportem, a jeden z pasażerów nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Do kontroli przedstawił zdjęcie paszportu w telefonie.

W trakcie czynności przez polsko-niemiecki punkt kontaktowy ustalono, że wszyscy obywatele Iraku ubiegali się o ochronę międzynarodową w Niemczech. Procedura azylowa wobec dwóch osób zakończyła się odmownie i wkrótce mieli być deportowani do Iraku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obu pasażerów pouczono o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski i udaniu się do Niemiec, natomiast kierowca wraz z pojazdem został zatrzymany.

Cała historia mogłaby już się na tym zakończyć, gdyby nie fakt, iż kilka godzin później dwaj Irakijczycy, którzy mieli wracać do Niemiec, próbowali poza przejściem nielegalnie przekroczyć granicę z Polski na Białoruś. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy Straży Granicznej zostali zatrzymani. Okoliczności całego zdarzenia i dodatkowe ustalenia wskazują na to, iż zatrzymani obywatele Iraku jechali na Białoruś, by zatrudnić się jako osoby pomagające w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej.

Decyzją sądu Irakijczycy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu przekazania ich stronie niemieckiej.

do góry