Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warszawscy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 3 Azjatów za nielegalny pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warszawscy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 3 Azjatów za nielegalny pobyt

Konrad SZWED
28.11.2022

W wyniku sobotniej (26 listopada 2022 roku) kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej i Jabłonowa funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali trzech obywateli Wietnamu za nielegalny pobyt w naszym kraju.

Zatrzymane osoby to mężczyźni w wieku od 24 do 43 lat. Jeden z ujawnionych Azjatów nie posiadał żadnych dokumentów, pozostali natomiast jedynie paszporty ale bez wiz czy innych ważnych tytułów pobytowych. Z ich oświadczeń wynika, że dostali się do Polski nielegalnie samochodem, kilka lat temu płacąc za podróż po kilka tysięcy dolarów. Jeden z nich przebywał w Wólce Kosowskiej od przeszło 8 lat trudniąc się różnymi pracami. Spośród całej trójki, tylko jeden z mężczyzn próbował zalegalizować swój pobyt, składając wniosek do wojewody o zezwolenia na pobyt czasowy lub pracę, jednak nie został on pozytywnie rozpatrzony - mężczyzna zamiast opuścić terytorium Polski i wyjechać we wskazanym przepisami terminie, pozostał narażając się na sankcje administracyjne. W związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach wobec wszystkich Azjatów zostały wszczęte postępowania administracyjne - w jednym przypadku zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw obszaru Schengen przez dwa lata oraz skierowaniem wniosku do sądu o umieszczenie mężczyzny w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Wobec pozostałych dwóch obywateli Wietnamu zastosowano środki alternatywne do detencji.

do góry