Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Na granicy polsko-białoruskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Na granicy polsko-białoruskiej

Ewelina Szczepańska
15.11.2022

W trakcie minionej doby (14 listopada) funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG ujawnili 80. migrantów, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się na terytorium Polski. Zatrzymano również obywatela Gruzji, który przyjechał po odbiór nielegalnych migrantów.

Na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Bobrownikach i Krynkach ujawniono 23. cudzoziemców, którzy przeprawili się na polską stronę przez rzekę graniczną Świsłocz. Pozostałe zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w: Mielniku, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Narewce, Kuźnicy, Nowym Dworze i Lipsku. Cudzoziemcy pochodzili z: Erytrei, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Kamerunu, Turkmenistanu, Syrii, Egiptu, Sudanu i Iranu. Zauważono ponadto po raz kolejny grupy migrantów, które podchodziły pod barierę i próbowały ją pokonać. Na widok polskich służb grupy te wycofwyały się w głąb Białorusi. 

Funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach w miejscowości Łużany zatrzymali obywatela Gruzji, który przyjechał po odbiór 3 obywateli Erytrei. Mężczyzna odpowie za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Od początku roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, na odcinku granicy z Białorusią, zatrzymali 291 pomocników w organizowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom.

materiał filmowy: Podlaski OSG

 

 

do góry