Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Niefortunny spacer kuracjuszki - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Niefortunny spacer kuracjuszki

Ewelina Szczepańska
02.08.2022

Apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie odbywania turystycznych wycieczek w jej pobliżu. Nalezy pamiętać o zasadach obowiązujących przy granicy państwa.

W przypadku przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych np. w celu zrobienia sobie pamiątkowej fotografii, zebrania grzybów czy spaceru po pasie granicznym, grożą kary. W zależności od okoliczności, czyn taki zagrożony jest karą grzywny do 500 zł bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat.

W ostatnich dniach lipca kamery zarejestrowały spacerującą po pasie drogi granicznej kobietę. Patrol funkcjonariuszy z Placówki SG w Gołdapi stwierdził, że kuracjuszka, nie zwracając uwagi na oznaczenia granicy państwa, wybrała się na spacer. Tym razem nie doszło do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, kobieta została pouczona o obowiązujących przepisach.

 

 

do góry