Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wyrok sądu - Wyroki sądowe -

Nawigacja

Wyroki sądowe

Wyrok sądu

Anna Michalska
02.07.2018

Publikacja wyroku Sądu Rejonowego w Tarnawskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 21.05.2018 r. w sprawie sygn. akt VI K 221/18 z klauzulą prawomocności dotyczącą skazanego Viktora Melnyka (zgodnie z punktem 2 orzeczenia).

do góry