Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Utracone legitymacje i znaki - Utracone legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne -

Nawigacja

Utracone legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne

Utracone legitymacje i znaki

Autor: Andrzej Kucharski

 

Utracone legitymacje służbowe:

A 067006 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 063953 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 069882 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 065816 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 070701 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 071299 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 072452 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 071863 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 040327 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 036353 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 059328 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 059604 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 067413 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 071199 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 069776 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 070877 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 068072 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 072460 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 040032 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 066896 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 058302 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 067119 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 067050 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 075121 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 076595 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 059534 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 068696 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 071145 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 058092 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 061487 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 076870 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 062859 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 062429 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 085592 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 076945 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 088697 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 083123 - legitymacja z aktualnym okresem ważności.

 

Utracone znaki identyfikacyjne:

01094AA - wydano duplikat,
00950JJ
00071DD
02396MM
00614KK
00108AA
00898PP
00020CC
01131HH - wydano duplikat,
00379FF
00472CC
00919JJ
01210JJ
01738CC
02386NN
01097KK
00751GG
00620CC
00292PP
00868HH
01047EE
00868HH
00265EE
01182HH
00039AN
01741DD
00904CC
00227RR

01531CC

01079CC

00969MM

00684KK

00151DD

00247EE
00117EE
01137EE

00897DD

 

 

 

do góry