Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej - Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Komenda Główna Straży Granicznej

04.02.2008

 

Komenda Główna Straży Granicznej
Urząd utrzymuje kontakty zewnętrzne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.15-16.15

 

al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. +48 22 500 40 00 - centrala
e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Informacje dotyczące przekraczania granicy – tel. + 48 22 500 41 49 (w godz. 9.00-16.00)

 

Informacje dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium RP – tel. +48 22 500 42 37 (w godz. 9.00-16.00).
Pytania w tej sprawie można również kierować na adres mailowy: zcu.kg@strazgraniczna.pl

 

Uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować na adres:

webmaster.kg@strazgraniczna.pl

do góry