Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej - Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Komenda Główna Straży Granicznej

Autor:
04.02.2008

 

Komenda Główna Straży Granicznej

al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. +48 22 500 40 00
e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Urząd jest czynny w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.15-16.15

 

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004040
fax +48 22 5004786
e-mail: zg.kg@strazgraniczna.pl

 

Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004237
fax +48 22 5004777
e-mail: zcu.kg@strazgraniczna.pl

 

Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004041
fax +48 22 5004797
e-mail: zos.kg@strazgraniczna.pl

 

Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004193
fax +48 22 5004765
e-mail: sztab.kg@strazgraniczna.pl

 

Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004995
fax +48 22 5004709
e-mail: bkisz.kg@strazgraniczna.pl

 

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004037
fax +48 22 5004733
e-mail: bsw.kg@strazgraniczna.pl

 

Biuro Prawne Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004036
fax +48 22 5004762
e-mail: prawne.kg@strazgraniczna.pl

 

Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004035
fax +48 22 5004755
e-mail: boin.kg@strazgraniczna.pl
 

Biuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004038
fax +48 22 5004761
e-mail: sekretariat.bwm@strazgraniczna.pl

 

Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004034
fax +48 22 5004723
e-mail: blii.kg@strazgraniczna.pl
 

Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004461
fax +48 22 5004758
e-mail: btiz.kg@strazgraniczna.pl
 

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004429
fax +48 22 5004708
e-mail: bf.kg@strazgraniczna.pl


Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej
sekretariat

tel. +48 22 5004192
fax +48 22 5004771
e-mail: bk.kg@strazgraniczna.pl

 

Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej
tel.: +4822 5004331
       +4822 5004332 
fax +4822 5004716
e-mail: zaw.kg@strazgraniczna.pl

Uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować na adres:

webmaster.kg@strazgraniczna.pl

do góry