Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Fałszywe stemple w paszporcie obywatelki Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Fałszywe stemple w paszporcie obywatelki Ukrainy

Anna Michalska
05.07.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie ujawnili w paszporcie obywatelki Ukrainy sześć podrobionych odcisków stempli duńskiej, litewskiej oraz czeskiej kontroli granicznej.

W środę 4 lipca kobieta zgłosiła się do odprawy granicznej przed odlotem samolotu do Odessy. Funkcjonariusze SG zauważyli, że odciski stempli w paszporcie podróżnej odbiegają od oryginalnych wzorów. W wyniku dalszych czynności potwierdzono, że sześć z nich jest fałszywych.

Kobieta przedstawiając do kontroli granicznej paszport z podrobionymi stemplami chciała uniknąć kary za przeterminowanie okresu pobytu na terytorium państw Schengen i jednocześnie umożliwić sobie ponowny wjazd na ich obszar.

26 – letnia obywatelka Ukrainy usłyszała zarzut posługiwania się sfałszowanym dokumentem oraz usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. W wyniku postępowania administracyjnego Ukrainka otrzymała decyzję zobowiązującą ją do powrotu do kraju pochodzenia z jednoczesnym 3 – letnim zakazem wjazdu na terytorium państw Schengen.

 

 

 

 

do góry