Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Deportowany za handel nielegalnym towarem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Deportowany za handel nielegalnym towarem

Magdalena Tomaszewska
11.06.2018

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Armenii, który handlował nielegalnymi towarami akcyzowymi. Cudzoziemiec, mieszkający w Polsce od prawie dwudziestu lat, był wcześniej kilkakrotnie zatrzymywany w związku z prowadzeniem nielegalnej działalności. Tym razem będzie musiał opuścić terytorium naszego kraju.

Ormianin został zatrzymany 8 czerwca w Bielsku-Białej w okolicy miejskiego targowiska. Posiadał przy sobie papierosy, tytoń oraz alkohol, które nie posiadały polskich znaków akcyzy skarbowej. W ciągu ostatnich trzech lat cudzoziemiec kilka razy był zatrzymywany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej za posiadanie oraz wprowadzanie na rynek nielegalnych towarów akcyzowych. Mimo tego nadal kontynuował przestępczą działalność.

Ze względu na niestosowanie się obywatela Armenii do obowiązującego w Polsce prawa Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej wydał decyzję zobowiązującą go do natychmiastowego opuszczenia terytorium Polski. Ponadto cudzoziemiec otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Polski i państw Schengen.

Do czasu deportacji do Armenii zatrzymany Ormianin będzie przebywał w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

zdj. Śląski OSG

  • Deportowany za handel nielegalnym towarem
    Deportowany za handel nielegalnym towarem
do góry