Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 26 cudzoziemców opuści Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

26 cudzoziemców opuści Polskę

Magdalena Tomaszewska
17.05.2018

W wyniku przeprowadzonych przez ostatnie trzy dni kontroli legalności pobytu funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 26 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące w naszym kraju przepisy. Wszyscy będą musieli opuścić Polskę.

5 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za wykorzystanie wiz niezgodnie z ich przeznaczeniem  - zamiast podjąć pracę w Polsce, cudzoziemcy wyjechali do innego kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Następnych 20 cudzoziemców, w tym 10 obywateli Ukrainy, 5 obywateli Rosji, obywatela Iraku, obywatelkę Iranu, obywatela Turcji, Tajwańczyka oraz Białorusina, zatrzymano z powodu przeterminowania pobytu na terytorium państw Schengen bądź braku dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego do powrotu obywatelka Iranu zgodnie z decyzja sądu w przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. W stosunku do obywatela Iraku trwają czynności mające na celu przekazanie cudzoziemca w ramach readmisji stronie niemieckiej. Natomiast pozostali obcokrajowcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Ponadto zatrzymano też obywatelkę Rosji, która nielegalnie przekroczyła granicę. Po potwierdzeniu, że kobieta posiada ważne tytuł pobytowy na terytorium UE, pouczono ją o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemkę ukarano mandatem karnym.

do góry