Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Posłużyli się skradzionymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Posłużyli się skradzionymi dokumentami

Ewelina Szczepańska
23.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali obywatelkę Iraku i obywatela Palestyny, którzy posługiwali się skradzionymi dowodami osobistymi.

Cudzoziemców zatrzymano na katowickim lotnisku po przylocie rejsowego samolotu z Aten. Podróżni przedstawili do kontroli dowody tożsamości wydane przez państwa należące do Unii Europejskiej. Kobieta posiadała bułgarski dowód osobisty, natomiast mężczyzna posługiwał się dokumentem portugalskim. Okazało się, że bułgarski dokument widniał w bazach danych jako skradziony. Ponadto ani właścicielka dokumentu, ani podający się za Portugalczyka mężczyzna nie znali języków, które zgodnie z posiadanymi przez nich dokumentami miały być ich ojczystymi. Mężczyzna posiadał przy sobie ponadto drugi dokument z innymi danymi osobowymi wydany przez władze Autonomii Palestyńskiej.

Podczas przesłuchania cudzoziemcy ujawnili swoją prawdziwą tożsamość. Celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej, a skradzione dowody osobiste kupili na terenie Grecji. Za możliwość nielegalnego przedostania się do Europy zapłacili po kilka tysięcy euro.

W związku z popełnieniem przestępstwa zostały im postawione zarzuty posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Przyznali się do popełnienia przestępstwa oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Równolegle Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej obywatela Palestyny do powrotu. Z kolei zatrzymana Irakijka złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Do czasu wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu i rozpatrzenia wniosku o ochronę międzynarodową obcokrajowcy przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Do podobnego zdarzenia doszło również na podwarszawskim lotnisku w Modlinie, gdzie zatrzymano obywatela Syrii, posługującego się kompletem skradzionych szwedzkich dokumentów. Także w tym przypadku cudzoziemiec przyleciał do Polski z Aten. Dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata i został dodatkowo ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim mężczyzna został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

zdj. Śląski OSG

do góry